Ojačati kapacitete administracije Republike Srbije u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU i podržati je u pripremi infrastrukturnih projekata, zadatak je preograma „Podrška Evropske unije u pripremi projekata”. Upravo je kvalitetno i efikasno upravljanje dostupnim pretpristupnim fondovima EU važno za proces evropskih integracija i priprema za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

Do kojih rezultata je u praksi dovela uspešna priprema tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energije, transporta i socijalne infrastrukture i kako realizovani projekti utiču na kvalitetnije životno i poslovno okruženje u Srbiji, možete pogledati na informativnoj izložbi  „Podrška Evropske unije u pripremi projekata” koja je postavljena u prostorijama EU Info kutka Niš, Voždova 5.

Posetioci izložbe će moći da se upoznaju sa dosadanjim rezultatima Projekta koji je za više od 50 gradova i opština u Srbiji omogućio tehničku pomoć vrednu 35,5 miliona evra, od kojih je više od 34 miliona evra donacija EU. Među 15 infrastrukturnih projekta finansiranih u Srbiji, za građanke i građane juga i istoka Srbije posebno su značajni oni koji se odnose na modernizaciju i rekonstrukciju pruge od Velike Plane do Niša i od Niša do Brestovca, kao i projekti za unapređenje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u javnim ustanovama.

Izložba nas detaljnije informiše o važnim projektima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koja su izgrađena u Brusu i Blacu, Skokobanji, Kraljevu, Loznici, Pančevu i Zlatiboru. Ovi projekti su veoma značajni jer obezbeđuju sigurnu i zdravu budućnost za slivove reka u ovim oblastima, kao i za opšte javno zdravlje stanovnika pomenutog rejona.

Zainteresovani građani moći će da posete Izložbu  „Podrška Evropske unije u pripremi projekata” svakog radnog dana od 9 do 17 časova u prostorijama EU info kutka u Nišu, na adresi Voždova 5.

EU PPF je finansiran od strane Evropske unije i Vlade Republike Srbije, a njime upravljaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU i Ministarstvo za evropske integracije.

Ministarstvo za evropske integracije glavni je korisnik programa.

Izvor: Europa.rs