Kroz komponentu jačanja kapaciteta u okviru EU PPF trening programa, najmanje 1500 učesnika – predstavnika relevantnih lokalnih i državnih institucija – će proći neophodne obuke i poboljšati svoja znanja:

  • Projektna jedinica EU PPF6: 20 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika
  • Projektna jedinica EU PPF7: 21 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika
  • Projektna jedinica EU PPF8: 26 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika

Obuke koje se sprovode u okviru PPF programa imaju posebno prilagođen program koji je pripremljen na osnovu procene tehničkih znanja i potreba ciljnih grupa iz oblasti pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata u sektorima zaštite životne sredine, energetike i transporta.

Glavni cilj EU PPF obuka je izgradnja i jačanje kapaciteta službenika zaposlenih u relevantnim lokalnim i državnim institucijama i to tako da se njihova znanja unaprede do nivoa koji će osigurati planiranje i pripremu glavnih infrastrukturnih investicionih projekata na održiv način, a u skladu sa zahtevima za finansiranje iz pretpristupnih fondova EU.

Trening program je dizajniran da upozna učesnike obuka sa sistemskim promenama koje će biti uvedene kao novina u procesu pripreme i upravljanja infrastrukturnim investicijama. Takođe, program sadrži i predloge za poboljšanje operativnih aktivnosti koje bi trebalo da postanu svakodnevna praksa u budućnosti u toku procesa pripreme projekata.

Tim stručnjaka angažovan u okviru EU PPF programa će osigurati da obuke budu pripremljene u skladu sa najboljom praksom koja se sprovodi u EU, na inovativan način i to korišćenjem savremenih alata i tehnika.

Moduli obuka će biti prilagođeni i pripremljeni na osnovu detaljne procene specifičnih potreba različitih ciljnih grupa uključenih u rad EU PPF programa. Na taj način osmišljene, obuke na radnom mestu će na najpraktičniji način preneti znanja, iskustva i naučene lekcije ključne za kvalitetnu pripremu projekata u oblasti zaštite životne sredine, transporta i energetike.

Opšti tip obuka koje se sprovode u okviru aktivnosti EU PPF programa ciljaju širu publiku , uključenu u odabir kao i u planiranje, pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata u sektoru energetike, transporta i zaštite životne sredine.

Više informacija o ovoj temi, i materijale sa održanih obuka možete pronaći klikom na taster ispod:

Opšte obuke…

Specijalizovane obuke se organizuju za predstavnike resornih ministarstava, javnih preduzeća i institucija koje su direktno uključene u pripremu tehničke dokumentacije selektovanih infrastrukturnih projekata koji su predmet tehničke pomoći EU PPF programa.

iše informacija o ovoj temi, i materijale sa održanih obuka možete pronaći klikom na taster ispod:

Specijalizovane obuka…

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…