Kroz komponentu jačanja kapaciteta u okviru EU PPF trening programa, najmanje 1500 učesnika – predstavnika relevantnih lokalnih i državnih institucija – će proći neophodne obuke i poboljšati svoja znanja:

  • Projektna jedinica EU PPF6: 20 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika
  • Projektna jedinica EU PPF7: 21 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika
  • Projektna jedinica EU PPF8: 26 jednodnevnih obuka – oko 500 učesnika
  • Projektna jedinica EU PPF9: U procesu planiranja

Obuke koje se sprovode u okviru PPF programa imaju posebno prilagođen program koji je pripremljen na osnovu procene tehničkih znanja i potreba ciljnih grupa iz oblasti pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata u sektorima zaštite životne sredine, energetike i transporta.

Glavni cilj EU PPF obuka je izgradnja i jačanje kapaciteta službenika zaposlenih u relevantnim lokalnim i državnim institucijama i to tako da se njihova znanja unaprede do nivoa koji će osigurati planiranje i pripremu glavnih infrastrukturnih investicionih projekata na održiv način, a u skladu sa zahtevima za finansiranje iz pretpristupnih fondova EU.

Trening program je dizajniran da upozna učesnike obuka sa sistemskim promenama koje će biti uvedene kao novina u procesu pripreme i upravljanja infrastrukturnim investicijama. Takođe, program sadrži i predloge za poboljšanje operativnih aktivnosti koje bi trebalo da postanu svakodnevna praksa u budućnosti u toku procesa pripreme projekata.

Tim stručnjaka angažovan u okviru EU PPF programa će osigurati da obuke budu pripremljene u skladu sa najboljom praksom koja se sprovodi u EU, na inovativan način i to korišćenjem savremenih alata i tehnika.

Moduli obuka će biti prilagođeni i pripremljeni na osnovu detaljne procene specifičnih potreba različitih ciljnih grupa uključenih u rad EU PPF programa. Na taj način osmišljene, obuke na radnom mestu će na najpraktičniji način preneti znanja, iskustva i naučene lekcije ključne za kvalitetnu pripremu projekata u oblasti zaštite životne sredine, transporta i energetike.

Opšti tip obuka koje se sprovode u okviru aktivnosti EU PPF programa ciljaju širu publiku , uključenu u odabir kao i u planiranje, pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata u sektoru energetike, transporta i zaštite životne sredine.

Više informacija o ovoj temi, i materijale sa održanih obuka možete pronaći klikom na taster ispod:

Opšte obuke…

Specijalizovane obuke se organizuju za predstavnike resornih ministarstava, javnih preduzeća i institucija koje su direktno uključene u pripremu tehničke dokumentacije selektovanih infrastrukturnih projekata koji su predmet tehničke pomoći EU PPF programa.

iše informacija o ovoj temi, i materijale sa održanih obuka možete pronaći klikom na taster ispod:

Specijalizovane obuka…

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…