Strateško planiranje u zaštiti prirode, ključna pitanja u procesu izrade planova upravljanja, metodologija i razlike između postojećih planova upravljanja i planova upravljanja Natura 2000, bile su glavne teme dvodnevnog seminara u Vrnjačkoj Banji za predstavnike 12 zaštićenih područja u Republici Srbiji, Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode iz Srbije i Vojvodine.

Kao deo kratkoročnog plana obuke koji se sprovodi u okviru projekta EU za Natura 2000, razvoj planova upravljanja mrežom Natura 2000 identifikovan je kao važna tema jer
– Priprema planova upravljanja zaštićenim područjima bitan je instrument za osiguranje očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti, objekta zaštite,
– Koncept Natura 2000 uključuje kao deo prioriteta upravljanje održivim društveno-ekonomskim razvojem
– U budućnosti će u Srbiji integracija planova upravljanja sa planovima upravljanja mreže Natura 2000 biti veoma koristan korak za obezbeđivanje očuvanja lokaliteta, pojednostavljivanje procedura i obogaćivanje modela.

„U sklopu seminara proizašli su različiti zaključci koji ističu da planovi upravljanja mrežom Natura 2000 moraju biti orijentirani na očuvanje i oporavak (dostizanje povoljnog statusa očuvanja) staništa i vrsta prisutnih na tom području i da su objekti očuvanja , ne smiju odgovarati na druge ekonomske interese ili korištenje prirodnih resursa teritorije, iako regulišu ove aktivnosti na adekvatan i održiv način“, napomenula je Ana Inigo, vođa projektnog tima Natura 2000.

„Uključen sam u ovo već nekoliko godina, od realziacije dva projekta o prioritetnim vrstama, gde sam radio na popunjavanju podataka i pripremi osnova za NATURA 2000, kao biolog. Logično je da nastavim dalje, pošto radim u Nacionalnom parku Fruška gora i biću zadužen za to, potrebno je da imam sve relevantne informacije i znam šta i kako treba da se radi. Od ovog seminara sam dobio više nego što sam očekivao, prvenstveno zbog priče o bitnim i praktičnim stvarima koje svima nama sleduju kada su u pitanju pripreme planova upravljanja i šta posle toga raditi. Ovo je samo osnova i nadam se da će biti nadogradnje svega ovoga“, kaže Dragiša Simić iz Nacionalnog parka Fruška gora.

„Kada pomenemo Uvac, ljudi pomisle na meandre i Beloglavog supa. Mi vršimo zaštitu i ostalih vrsta ptica, kojih je već preko 200. Ovo su vrste koje je prepoznala NATURA2000. Važno je da preduzmemo mere za očuvanje staništa i ptica, ali i drugih vrsta. Biće nam potrebno da donesemo dosta novih akata, odluka, uskladimo sa zakonima i aktima EU, da obuhvatimo ono što nije obuhvaćeno našim Zakonima, ali jeste EU“, navodi v.d. direktorke Nacionalnog rezervata Uvac Miljka Dučić.

Izvor: Europa.rs