| POČETNA FAZA

Aktivnost 0.1 Konsultacije sa zainteresovanim stranama EU PPF programa;

Aktivnost 0.2 Mobilizacija stručnjaka i osnivanje projektne jedinice EU PPF8;

Aktivnost 0.3 Podrška MEI i resornim ministarstvima u započinjanju faze odabira projekata;

Aktivnost 0.4 Uspostavljanje operativnog i administrativnog upravljanja projektom;

Aktivnost 0.5 Klarifikacija logičkog okvira projekta, procena prethodno urađene i dostupne tehničke dokumentacije i priprema rane procene troškova;

Aktivnost 0.6 Priprema opšteg Plana uključivanja zainteresovanih strana;

Aktivnost 0.7 Podrška Tehničkom sekretarijatu NOI u organizovanju Nacionalnog odbora za investicije;

Aktivnost 0.8 Priprema i predaja Početnog izveštaja.

| FAZA REALIZACIJE

Aktivnost 1.1 Priprema posebnih Metodologija za projektovanje;

Aktivnost 1.2 Realizacija anketa/istraživanja na licu mesta radi realizacije odabranih projekata;

Aktivnost 1.3 Priprema projektne dokumentacije za odabrane projekte koja obuhvata preliminarne procene, prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti, analize troškova i koristi, proračun o nedostatku finansija, studije EIA, generalne, idejne i glavne projekte kao i tendersku dokumentaciju potrebnu za proces nabavke.

Aktivnost 1.4 Pomoć Korisniku projekta u pribavljanju građevinske dozvole u skladu sa sprskim zakonom o planiranju i izgradnji;

Aktivnost 1.5 Procena – skrining pripremljenih predloga;

Aktivnost 1.6 Dostavljanje projekata Nacionalnom IPA koordinatoru, resornim ministarstvima i Delegaciji EU na proveru i odobrenje.

Aktivnost 2.1 Procena tehničke osnove/znanja iz oblasti pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata u sektorima zaštite životne sredine i transporta;

Aktivnost 2.2 Identifikacija i razvoj novih trening modula/obuka za jačanje kapaciteta u oblasti pripreme infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 2.3 Definisanje prilagođenog programa jačanja kapaciteta koji se bavi ključnim nalazima procene;

Aktivnost 2.4 Razvoj instrumenata potrebnih za realizaciju prilagođenog programa jačanja kapaciteta za pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 2.5 Priprema nastavnog materijala i održavanje obuka za pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata

Aktivnost 2.6 Osmišljavanje Sistema ocenjivanja treniga/obuke radi praćenja i ocenjivanja učinka u jačanju kapaciteta.

| HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

Aktivnost 3.1 Projektna komunikacija, distribucija materijala i promocija projekta;

Aktivnost 3.2 Praćenje projektnih aktivnosti, rezultata, progresa, pretpostavki/rizika;

Aktivnost 3.3 Izveštavanje.

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…