| OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „LOZNICA“

SISTEM SAKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADU LOZNICI
(Grad Loznica i pripadajuća naselja)
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadnim vodama

Loznica je grad u Mačvanskom okrugu na zapadu Srbije. Prema popisu iz 2011. godine, opština Loznica sa površinom od 612 km2, ima 86.413 stanovnika.

Aglomeracija Loznice obuhvata oko 40.000 stanovnika od kojih je 92% trenutno povezano na sistem javnog vodosnabdevanja, a samo 54.8% stanovištva je priključeno na kanalizacionu mrežu. Kanalizaciona mreža je uglavnom razvijena u urbanim delovima Loznice i Banje Koviljače sa ukupnom dužinom od oko 94 km. Mreže sakupljanja otpadnih voda u Loznici i Banji Koviljači funkcionišu kao kombinovani sistemi za atmosferske i sanitarne otpadne vode, sa niskim stepenom infiltracije. Proširenje kanalizacione mreže u naseljima gde ne postoji kanalizacija ili je slabo razvijena, kao što su Baščeluci, Krajišnici, Runjani, Voćnjak i Ploča, planirano je u okviru projekta za Loznicu.

 • Poboljšanje zaštite životne sredine i zaštita vodenih resursa od štetnih efekata nekontrolisanih ispusta sanitarnih i industrijskih otpadnih voda;
 • Poboljšanje kvaliteta životne sredine posrednim uticajima, poboljšanom sanitarnom zaštitom i smanjenjem rizika po javno zdravlje za građane proširenjem postojeće kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode;
 • Prevencija daljeg zagađenja reke Štire kao i prekograničnog rečnog toka Drine, od neprečišćenih ispusta otpadnih voda.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 će pripremiti:

 • Preliminarni projektni izveštaj – završen u avgustu 2018;
 • Idejno rešenje za CPOV i za mrežu sakupljanja otpadnih voda – februar 2019
 • Studiju izvodljivosti sa idejnim projektom za PPOV – februar 2019;
 • Studiju o proceni uticaja na zaštitu životne sredine (EIA studija) – mart 2018;
 • Projekat za građevinsku dozvolu za sistem sakupljanja otpadnih voda – maj 2018;
 • Projekat za izvođenje radova za sistem sakupljanja otpadnih voda – jun 2019;
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u gradu Loznica – jul 2019;
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode u gradu Loznici – jul 2019;
 • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…