OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU ĐERDAP I

ADAPTACIJA BRODSKE PREVODNICE (ĐERDAP I) GVOZDENA VRATA I
(Kladovo i pripadajuće opštine)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Transport

Brodska prevodnica Đerdap I predstavlja značajnu komponentu navigacione infrastrukture reke Dunav, kao deo međunarodnog koridora Rajna-Dunav. Ona je podignuta 1972. godine i od tada pa sve do danas nije imala sveobuhvatan remont.

Obavljanje veoma zahtevnih operacija brodske predvodnice, i svakodnevno korišćenje postojeće opreme i instalacija poslednjih 45 godina, a usled propadanja opreme u velikom obimu – doprinelo je da bezbednost i pouzdanost brodske predvodnice ne mogu da se održe bez većih ulaganja u održavanje. Troškovi frekventnog i redovnog održavanja su znatno veliki, što dovodi do ugrožavanja funkcionalnosti i efikasnosti samog postrojenja. Često se dešava da su mogućnosti za održavanje ograničene što dodatno ugrožava pouzdanost u radu, efikasnost i bezbednost brodske predvodnice.

Ovaj projekat ima za cilj da obnovi i adaptira brodsku predvodnicu Đerdap I, i time doprinese modernizaciji infrastrukture, ali i da omogući neometanu plovidbu Dunavom (koridor VII) u potpunoj saglasnosti sa zahtevima EU, Dunavske komisije i standardima Republike Srbije.

Imajući u vidu ulogu i važnost ovog postrojenja na teritoriji Republike Srbije, neophodno je sprovesti sveobuhvatnu rekonstrukciju oštećenih delova kao i modernizaciju kompletne elektrohidraulične i hidromašinske opreme i instalacija. Samom rekonstrukcijom obezbediće se kontinuiran i pouzdan rad postrojenja i osigurati neprekidna, bezbedna i efikasna plovidba Dunavom.

Rehabilitacija brodske prevodnice Đerdap I će poboljšati stabilnost uslova i održivost rečnog transporta niz Srbiju, povezujući gornje i srednje sa nizvodnim podunavskim državama. Rečni saobraćaj na srpskoj strani Dunava je uglavnom tranzitni od Crnog mora ka Mađarskoj, Austriji i Nemačkoj –  stoga će realizacija ovog projekta imati pozitivan uticaj na visinu transportnih troškova, što će dalje doprineti ekonomskom razvoju na lokalu i u regionu. U isto vreme će tehnički vek i operativnost brodske prevodnice Đerdap I biti osigurani za narednih 25 godina, obezbeđujući dobar navigacioni status.

  • Povećanje efikasnosti, pouzdanosti i konkurentnosti plovnog puta Dunava u sklopu Trans-evropske transportne mreže (TEN-T);
  • Smanjenje vremenskog okvira zadržavanja plovila i eliminisanje zatvaranja kapije;
  • Poboljšanje performansi kapije i skraćivanje ciklusa zatvaranja;
  • Unapređenje plovidbe Dunavom i obezbeđivanje nesmetanog razvoja vodnog transporta;
  • Poboljšanje pouzdanosti, predvidljivosti i stabilnosti operacija i osiguravanje kontinuiteta plovnog puta;
  • Unapređenje bezbednosti plovidbe i ukupnih raspoloživih parametara plovidbe Dunavom;
  • Ostvarivanje ciljeva Okvirne direktive Evropske komisije o vodama;
  • Obezbeđivanje usaglašenosti sa Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu Prostornog plana posebne namene međunarodnog plovnog puta E80 – reka Dunav (Panevropski koridor VII).

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice je izradio zakonski propisanu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa evropskim direktivama i domaćim zakonodavstvom Republike Srbije, kao i tendersku dokumentaciju u skladu sa PRAG ili EIB kriterijumima Evropske unije i pravilima FIDIC žute knjige za raspisivanje javnog tendera za izgradnju.

Rekonstrukcija i adaptacija brodske prevodnice Đerdap I uključiće radove vezane za hidromašinsku opremu, elektrohidraulične instalacije i opremu i građevinske objekte.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…