OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU ĐERDAP I

ADAPTACIJA BRODSKE PREVODNICE (ĐERDAP I) GVOZDENA VRATA I
(Kladovo i pripadajuće opštine)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Transport

Brodska prevodnica Đerdap I predstavlja značajnu komponentu navigacione infrastrukture reke Dunav, kao deo međunarodnog koridora Rajna-Dunav. Ona je podignuta 1972. godine i od tada pa sve do danas nije imala sveobuhvatan remont.

Obavljanje veoma zahtevnih operacija brodske predvodnice, i svakodnevno korišćenje postojeće opreme i instalacija poslednjih 45 godina, a usled propadanja opreme u velikom obimu – doprinelo je da bezbednost i pouzdanost brodske predvodnice ne mogu da se održe bez većih ulaganja u održavanje. Troškovi frekventnog i redovnog održavanja su znatno veliki, što dovodi do ugrožavanja funkcionalnosti i efikasnosti samog postrojenja. Često se dešava da su mogućnosti za održavanje ograničene što dodatno ugrožava pouzdanost u radu, efikasnost i bezbednost brodske predvodnice.

Ovaj projekat ima za cilj da obnovi i adaptira brodsku predvodnicu Đerdap I, i time doprinese modernizaciji infrastrukture, ali i da omogući neometanu plovidbu Dunavom (koridor VII) u potpunoj saglasnosti sa zahtevima EU, Dunavske komisije i standardima Republike Srbije.

Imajući u vidu ulogu i važnost ovog postrojenja na teritoriji Republike Srbije, neophodno je sprovesti sveobuhvatnu rekonstrukciju oštećenih delova kao i modernizaciju kompletne elektrohidraulične i hidromašinske opreme i instalacija. Samom rekonstrukcijom obezbediće se kontinuiran i pouzdan rad postrojenja i osigurati neprekidna, bezbedna i efikasna plovidba Dunavom.

Rehabilitacija brodske prevodnice Đerdap I će poboljšati stabilnost uslova i održivost rečnog transporta niz Srbiju, povezujući gornje i srednje sa nizvodnim podunavskim državama. Rečni saobraćaj na srpskoj strani Dunava je uglavnom tranzitni od Crnog mora ka Mađarskoj, Austriji i Nemačkoj –  stoga će realizacija ovog projekta imati pozitivan uticaj na visinu transportnih troškova, što će dalje doprineti ekonomskom razvoju na lokalu i u regionu. U isto vreme će tehnički vek i operativnost brodske prevodnice Đerdap I biti osigurani za narednih 25 godina, obezbeđujući dobar navigacioni status.

  • Povećanje efikasnosti, pouzdanosti i konkurentnosti plovnog puta Dunava u sklopu Trans-evropske transportne mreže (TEN-T);
  • Smanjenje vremenskog okvira zadržavanja plovila i eliminisanje zatvaranja kapije;
  • Poboljšanje performansi kapije i skraćivanje ciklusa zatvaranja;
  • Unapređenje plovidbe Dunavom i obezbeđivanje nesmetanog razvoja vodnog transporta;
  • Poboljšanje pouzdanosti, predvidljivosti i stabilnosti operacija i osiguravanje kontinuiteta plovnog puta;
  • Unapređenje bezbednosti plovidbe i ukupnih raspoloživih parametara plovidbe Dunavom;
  • Ostvarivanje ciljeva Okvirne direktive Evropske komisije o vodama;
  • Obezbeđivanje usaglašenosti sa Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu Prostornog plana posebne namene međunarodnog plovnog puta E80 – reka Dunav (Panevropski koridor VII).

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice je izradio zakonski propisanu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa evropskim direktivama i domaćim zakonodavstvom Republike Srbije, kao i tendersku dokumentaciju u skladu sa PRAG ili EIB kriterijumima Evropske unije i pravilima FIDIC žute knjige za raspisivanje javnog tendera za izgradnju.

Rekonstrukcija i adaptacija brodske prevodnice Đerdap I uključiće radove vezane za hidromašinsku opremu, elektrohidraulične instalacije i opremu i građevinske objekte.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…