EU PPF6 – Studijska tura o energetskoj efikasnosti

Lisabon i Madrid, 02. – 6. mart 2020.

Projektna jedinica EU PPF6 je, u sklopu komponente za jačanje kapaciteta,  organizovala i uspešno realizovala studijsko putovanje o energetskoj efikasnosti i termalnoj rehabilitaciji zgrada u Španiji i Portugalu od 2. do 6. marta 2020. godine. Glavni cilj ovog studijskog putovanja bio je da se učesnici EU PPF6 bolje upoznaju i poboljšaju svoje znanje i razumevanje o mnoštvu relevantnih tema o energetskoj efikasnosti, od suštinskog značaja za njihov rad.

Prvi dan u Lisabonu bio je posvećen uvođenju programa PO SEUR koji finansira EU – Operativni program za održivost i efikasno korišćenje resursa. Njihova prezentacija bila je usredsređena na upravljanje programom PO SEUR, njegovu primenu i rehabilitaciju javnih zgrada kao i na mehanizme koji se koriste za procenu njegovih rezultata. Kao poznati primer niskoenergetske poslovne zgrade, grupa EU PPF6 posetila je Nacionalnu laboratoriju za energetiku i geologiju (LNEG), smeštenu u Solarnoj XXI zgradi, gde su dobili detaljno objašnjenje konstruktivnih rešenja usvojenih za optimizaciju energetske efikasnosti.

Ujutro drugog dana, grupa je posetila dve nadležne institucije za sprovođenje politika energetske efikasnosti u Portugaliji: Generalni direktorat za energetiku i geologiju (DGEG) i ADENE, portugalsku agenciju za energetiku. Korisnici projekta EU PPF6 stekli su opšti uvid u politiku energetske efikasnosti u Portugaliji, u skladu sa ciljevima EU, i detaljima sporazuma o partnerstvu između Portugala i Evropske komisije, stranama koje učestvuju i vrsti realizovanih operacija. Štaviše, dobili su takođe i pregled energetskih performansi zgrada u Portugaliji, sa konkretnim direktivama koje su neophodne, kao i sistema sertifikacije i zahteva u zemlji. Poslednja sesija tog dana bila je posvećena Programu energetske efikasnosti u javnoj upravi „ECO.AP“, programu čiji je cilj postizanje nivoa energetske efikasnosti od 30% u službama i institucijama javne uprave. Program nalaže postavljanje službenika za energetiku, primenu akcionih planova i aktivnosti merenja i kontrole.

Treći dan su učesnici iz Srbije uglavnom proveli na španskom Institutu za fiskalne studije (Instituto de Estudios Fiscales, IEF) u Madridu, gde su pritom, od dva predstavnika Generalnog direktorata za evropske fondove, imali prilike da čuju o ciljevima definisanim za primenu niskokarbonske ekonomije u Španiji, u skladu sa zahtevima EU. Domaćini su detaljno objasnili korišćenje sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) za postizanje takvih ciljeva. Nakon toga je poseta grupe EU PPF6 budućem sedištu Ministarstva spoljnih poslova, trenutno u fazi rehabilitacije, jasno ilustrovala kako primeniti stroge propise o energetskoj efikasnosti u renoviranju javne zgrade.

Korisnici EU PPF6 upoznali su se sa dva projekta za sanaciju javnih zgrada koje finansira EU: mrežom REBECA i programom PAREER u Španiji i njihovim iskustvima o tome kako doći do sredstava EU i upravljati njima, kako pratiti i izveštavati o rezultatima, kao i kako prevazići izazove.

Tokom četvrtog dana, španski Institut za diverzifikaciju i uštedu energije (IDAE) čija je uloga upravljanje programima ERDF-a kao posredničkog tela, dao je neke konkretne primere uspešnih projekata energetske efikasnosti koji su sprovedeni, Pored toga, njihovo predstavljanje Direktive o energetskoj efikasnosti (član 5/2012/27 / EU) obezbedilo je detaljniji uvid o ciljevima Direktive, kao i zahtevima i merama koje treba primeniti. Prezentacija je takođe obuhvatila čitavi postupak prijave koji je potreban za dobijanje sredstava kao i tehnička rešenja koja su usvojena da bi se zadovoljila ova potreba.

Sistem upravljanja ERDF-om za programski period 2014-2020 u Španiji predstavio je viši savetnik iz Jedinice za upravljanje ERDF-om Generalnog Direktorata za evropske fondove 6. marta 2020. Opsežna prezentacija detaljno je opisala procese upravljanja i sertifikacije, nadležne vlasti, propise i operacije. Učesnici su pozdravili količinu detalja i direktnih referenci na propise EU u prezentaciji što je ustupilo mesto plodnoj diskusiji kasnije.

Kao završetak poslednjeg jutra, korisnici EU PPF6 otputovali su do metro stanice Peseta, gde su posetili Reverzibilnu ćeliju, inovativni mehanizam koji finansira EU i koristi se za proizvodnju i distribuciju energije. Ovom posetom su se učesnici EU PPF6 upoznali sa inovativnim rešenjem razvijenim za poboljšanje energetske efikasnosti, istovremeno smanjujući troškove i emisiju gasova staklene bašte.

Ukupno je jedanaest predstavnika iz MEI, RAREI, MRE i grada Beograda učestvovalo u ovoj studijskoj poseti. Pored razmene znanja i iskustva u vezi sa korišćenjem i upravljanjem fondovima EU za sprovođenje projekata i programa energetske efikasnosti, kontakti ostvareni tokom ove posete mogli bi dovesti do jačanja odnosa između predstavnika nacionalnih i regionalnih institucija iz različitih zemalja u vezi sa pitanjima energetske efikasnosti. Ovo je neophodno za nadogradnju odgovarajućih iskustava, jačanje znanja o ključnom sektoru za politiku EU i konsolidaciju profesionalne stručnosti na međunarodnom nivou.