Jedan od najvažnijih uslova za poboljšanje kvaliteta života građana Srbije jeste unapređenje infrastrukture u oblastima energetike, transporta, životne sredine i socijalne infrastrukture. Komunalne usluge – snabdevanje vodom, prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje čvrstim otpadom, snabdevanje energijom iz obnovljivih izvora, dobra saobraćajna infrastruktura neophodni su za privredni rast i društveni razvoj.

Opštine u Srbiji se suočavaju sa brojnim teškoćama u razvoju, a jedan od ključnih problema jeste zastarela infrastruktura koja onemogućava razvoj preduzetništva, obrazovanja i inovacija, poljoprivrede i konkurentnosti domaćih proizvoda. Strateške reforme koje Srbija sprovodi odnose se i na sektor transporta: unapređen transportni sistem koji je u skladu sa evropskim standardima, će osigurati neometan protok robe/tereta i mobilnost ljudi na nacionalnom i regionalnom nivou.

Sigurno i pouzdano snabdevanje energijom i postojanje stabilnih energetskih izvora preduslovi su za unapređenje životnog standarda građana, i funkcionalnost domaćinstava. Nacionalni prioriteti Srbije u toj oblasti su da se krajnjim korisnicima energija osigura po minimalnoj ceni, da se ulaže u energetsku infrastrukturu, te da se obezbede investicije za integraciju energetskog tržišta Srbije u jedinstveno evropsko tržište energije – transevropsku mrežu. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije ključni su za održivi razvoj u energetskom sektoru.

EU PPF projektne jedinice čine stručnjaci iz različitih oblasti koji zajedno rade na pripremi tehničke i tenderske dokumentacije za infrasturkturne projekte iz četiri oblasti:

  • Transport
  • Energetika
  • Životna sredina
  • Socijalna infrastruktura

Pripremljeno je više od 15 projekata, a u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i resornim ministarstvima radi se na daljem planiranju i programiranju predpristupnih fondova kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.

Srbija i Evropska unija zajedno rade na rešavanju problema zagađenja, čistih izvora energije, poboljšanja zaštite životne sredine i socijalne infrastrukture.

Autor: EU PPF tim