ЕУ ППФ обукеИнфраструктурни пројекти у области енергетске ефикасности

Београд, 17. децембар 2019.

Добро разумевање документације и процедура за унапређење енергетске ефикасности у изградњи и реконструкцији зграда, као и познавање значаја, сврхе и поступка енергетског прегледа, је од кључне важности за успешну реализацију пројеката који се тичу унапређења енергетске ефикасности зграда.

Како би државни службеници у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима унапредили своје знање о систему Енергетског менаџмента и реализацији инфраструктурних пројеката у области енергетске ефикасности, тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице организовао је обуку на тему „Реализација пројеката у области енергетске ефикасности“.

Приликом процене саме зграде која је предмет реконструкције, најпре се врши Енергетски преглед зграде – поступак који се спроводи ради утврђивања енергетских својстава зграде и нивоа усклађености постојеће енергетске ефикасности са прописаним захтевима. Врши се провера, преглед и анализа енергетских токова (производња енергије, пренос, потрошња, губици) у згради ради утврђивања места са значајним губицима који представљају потенцијал за повећање енергетске ефикасности. На основу резултата Енергетског прегледа праве се планови и спроводе мере које доводе до уштеда у потрошњи енергије за најмање 20% и повећања енергетске ефикасности за најмање један енергетски разред, у складу са важећим законским прописима.

Полазници обуке упознали су се и са процедурама процене (мерења) и верификације енергетских уштеда као и методом прорачуна енергетских својстава зграде који су важан део енергетске сертификације зграде и добијања енергетског пасоша.

Пројекат изградње или санације треба да прати захтеве процене, како би се оствариле предвиђене уштеде у енергији у коришћењу објекта.

Ово је последња обука из области енергетике, и њу је завршило укупно 25 полазника који су успешно одговорили на сва питања тренера о стеченом знању из протекла 4 тренинга о енергетској ефикасности. То су били представници из Министарства за европске интеграције, Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства рударства и енергетике, Министарства одбране, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Града Београда, Секретаријата за енергетику, ЈП ЕПС-а, Библиотеке града Београда, Завода за здравствену заштиту студената и Аустријске агенције за развој АДА.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.