10. септембар 2019

У општини Брус приводи се крају процес припреме неопходне документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Лепенцу. Реч је о делу пројекта „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ” који град Крушевац спроводи у сарадњи са општинама Брус и Блаце. С тим у вези, у локалној самоуправи у Брусу одржан је радни састанак са представницима ППФ програма „Подршка ЕУ у припреми пројеката“. Иако се поменути пројекат највећим делом финансира средствима ЕУ и Републике Србије, студија изводљивости је показала да општине Брус и Блаце немају капацитета за самостално финансирање изградње и рада постројења за пречишћавање отпадних вода. Осим подршке у процесу доношења планских аката, неопходно је, истичу представници ППФ програма, укључивање Града Крушевца и кроз финансијску подршку.

Тренутно се ради на изналажењу могућих решења за успостављање правног оквира за међуопштинску сарадњу у циљу релизације пројекта и заштите језера Ћелије, као важног регионалног водног ресурса, каже руководилац Пројектног тима ППФ програма, Сенад Плочо. Унија жели да буде присутна не само кроз припрему већ и кроз имплеменатацију пројеката, што између осталог подразумева и економску оправданост. Важно је да пројекти буду дугорочни и одрживи, што ће условити и евентуално повећање тарифа услуга.

У локалној самоуправи у Брусу задовољни су додсадашњим током реализације пројекта, припремљена је техничка документација и добијени локацијски услови. Следи издавање грађевинских дозвола, каже помоћник председника општине Брус Милош Аздејковић, а завршена је и припрема тендерске документације, сачињена из три дела. Према речима Аздејковића, расписивање тендера очекује се у новембру текуће године, а три месеца касније почетак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода као корак у низу активности на заштити квалитета воде језера Ћелије.

Извор вести: РТВ Брус.
Детаљи пројекта: овде.