Од планирања набавке до уговарања

Београд, 02. април 2019.

Обука под називом „Инфраструктурни пројекти – Планирање и припрема набавке, основни ПРАГ принципи и захтеви, евалуација и уговарање, практични примери и уобичајене грешке“ одржана је данас у Београду, у хотелу „Life Design“, у организацији ЕУ ППФ6 пројектне јединице. Сертификате о завршеном тренингу добило је укупно 35 учесника представника ресорних министарстава (МЕИ, МФ/СУФП, МЗЖС, МПШВ, МРЕ), градских/општинских управа и ЈКП-а. Основни циљ овог практичног семинара био је полазници унапреде своја знања и способности у планирању и припреми набавке према принципима и захтевима PRAG-а, као и у евалуацији тендера и уговарању.

НАБАВКЕ И PRAG

„С обзиром на данашњи изузетно убрзан, интегрални и глобални начин рада, могућност коришћења међународног тржишта јавних набавки, уз доступне програме и фондове Европске уније, представља итекако значајну могућност за свако привредно друштво, јавно предузеће или невладину организацију. Саставни део сваког пројектног предлога и одговарајућег буџета су тендерске процедуре – набавке средстава, услуга или специфичних радова. У циљу исправног и ефикасног расписивања тендерских процедура, отварања приспелих понуда и избора понуђача, као и у случају слања понуде на жељени тендер, потребно је бити детаљно упознат са правилима и свеобухватном документацијом која стоји на располагању. Да би трошкови које имате у спровођењу пројекта били легитимни, те прихваћени од стране ревизора или других финансијских контролора, потребно је да и поступак спровођења тендера буде у складу са PRAG-ом, практичним водичем за коришћење средстава које донира ЕУ.

Сваки имплементатор који има потписан уговор о донацији финансиран од стране Европске уније, приликом набавке услуга, робе или уговарања радова из буџета пројекта мора поштовати принципе јавне набавке дефинисане у тзв. PRAG-у (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), односно Практичном водичу за процедуре уговарања финансијске помоћи ЕУ трећим земљама. PRAG је јединствено средство за рад које објашњава уговорне процедуре које важе за све уговоре сполјне помоћи Европске уније који се финансирају из општег буџета Европске уније (Буџет) и Европског фонда за развој (EDF).

Званични статистички подаци на нивоу цијеле Европске уније, потврђени искуствима земаља кандидата и потенцијалних кандидата, показују да непознавање и неразумевање поступака јавне набавке, дефинисаних PRAG-ом, представљају један од најчешћих и кључних ризика које воде неприхватљивости трошкова пројекта, а неретко доводе у питање и цели пројекат.“

Преузето са: https://eu-projekti.rs/2018/09/27/trening-iz-nabavki-po-prag-procedurama-eu-9-12-oktobar-2018-u-beogradu/

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.