Од студије изводљивости до тендерске документације

Београд, 12. март 2019.

Данас је у Београду, у хотелу „Life Design“ тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице одржао обуку „Инфраструктурни пројекти – Припрема техничке документације са нагласком на припрему Студије изводљивости“.

Основни циљ овог практичног семинара био је да запослени у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима унапреде своја знања и способности у области припреме техничке документације за инфраструктурне пројекте. Посебан нагласак стављен је на припрему Студије изводљивости као документа који означава почетну фазу припреме техничке документације. На обуци је учествовало 23 представника ресорних министарстава (МЕИ, МФ/СУФП, МЗЖС, МПШВ, МРЕ), 12 представника градских/општинских управа и 5 представника ЈКП-а.

Студија изводљивости је документ који инвеститору помаже у доношењу инвестиционе одлуке тако што одговара на питање да ли је одређени пројекат тржишно и финансијски исплатив, и да ли је организационо и технички изводљив.

Израз студија изводљивости обухвата све нивое студија: од прелиминарних и претходних – па све до детаљних и финалних. Изводљивост, у смислу назива ове врсте инвестиционог елабората, подразумева физичку (техничку) изводљивост, финансијску и економску изводљивост, али такође и оправданост и рационалност, и коначно смисленост реализације неког инвестиционог пројекта.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.