Београд, 27. новембар 2017.

Први састанак Управног одбора ЕУ ППФ6 одржан је Београду, у просторијама Министарства за европске интеграције и на њему су учествовали чланови Управног одбора: Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ) као финансијска институција, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU) као Наручилац, Министарство за европске интеграције као Корисник, као и представници тима пројектне јединице ЕУ ППФ6. Током састанка г. Плочо, руководилац тима пројектне јединице ЕУ ППФ6 представио је први извештај о напретку, почетни извештај са задацима извршеним током почетне фазе пројекта, као и активности које су планиране за наредни период.

Током почетне фазе ЕУ ППФ6 пројекта најважније активности стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице биле су усмерене на рад на процени 10 инфраструктурних потпројеката са СПП, али  и на развој пројектних задатака и методологија за потенцијалне пројекте које треба припремити у наредном периоду. Приоритетне пројекте у секторима животне средине и енергетике претходно су одредила ресорна министарства, а резултате фазе процене је у септембру 2017. представио тим стручњака ЕУ ППФ6. По одобрењу и подношењу коначне листе потпројеката од стране ресорних министарстава, тим ЕУ ППФ6 ће започети са припремом техничке документације за сваки од одабраних пројеката.

Управни одбор пројекта ће наставити са редовним састанцима како би надгледао реализацију свих пројектних активности и прегледао напредовање пројекта ка остварењу пројектних циљева.