Београд, 20. март 2018.

На другом састанку Управног одбора за ЕУ ПФФ6, одржаном у просторијама Министарства за европске интеграције усвојени су И одобрени Почетни и други периодични извештај о напретку пројекта ЕУ ППФ6. Састанку су присуствовали чланови Управног одбора: CFCU, МЕИ, партнери конзорцијума Louis Berger и GIZ, као и представници тима пројектне јединице ЕУ ППФ6.

На састанку се говорило о резултатима пројекта постигнутим током почетне фазе пројекта и фазе реализације од фебруара 2017. до фебруара 2018., као и о планираним активностима за наредни период од шест месеци. Снимања и истраживања терена неопходна за седам одабраних потпројекта, као и припрема техничке и тендерске документације су у току. Такође, формиране су и радне групе са циљем да се осигура ефикасна координација активности и напретка за сваки одабрани потпројекат у областима заштите животне средине и енергетике.

У погледу компоненте Јачања капацитета припремљен је нацрт програма обуке за опште и специјализоване курсеве, са одговарајућим модулима за обуку. У наредном периоду ће се прецизније дефинисати обим и број обука на основу извршене процене о потребама. Предложене специјализоване обуке ће се организовати за директне кориснике ЕУ ППФ6 на централном и локалном (општине/градске управе, ЈКП) нивоу, са фокусом на теме припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте и њихову реализацију.

Следећи састанак Управног одбора ће се одржати у августу 2018., односно након периода од 6 месеци.