24 – 25. септембар 2019.

Главни циљ ППФ пројекта је пружање подршке јавној управи како би ефикасно управљала процесом ЕУ интеграције и претприступним фондовима чиме би се припрема за чланство у Европској унији убрзала. Ово се постиже кроз помоћ у развоју докумената  из области стратешког планирања и програмирања који се односе на помоћ коју Европска унија пружа Министарству за европске интеграције и релевантним државним институцијама и организацијама кроз инфраструктурне пројекте који се финансирају из буџета ИПА ИИ, као и кроз помоћ државним институцијама и организацијама у јачању капацитета у области планирања и програмирања помоћи коју пружа Европска унија.

Активности у области јачања капацитета усклађене су са секторским приступом у оквиру ИПА ИИ процеса планирања и програмирања и потреба у ИПА ИИИ финансијском оквиру. Ове активности  су развијене како би се ојачала улога Министарства за европске интеграције и ЛМ запослених у процесу планирања и програмирања.

У оквиру пројекта ППФ7 спроведена је иницијална анализа потреба за стручним усавршавањем како би се процениле потребе запослених када је реч о обукама, као и њихово знање и области у којима је потребно даље усавршавање. Након спровођења анализе потреба за стручним усавршавањем, пројекат ППФ7 је планирао организовање четири студијска путовања/обука за тренере у Валенсији након одржана четири циклуса обука о ИПА фондовима из тема релевантних за Србију. Ове активности у области јачања капацитета спроводе се уз подршку лиценцираних тренера из мреже Европске комисије.

Студијска путовања / обуке за тренере

Студијска путовања у Валенсији организована су заједно са Обуком за тренере. Обуке су усмерене на унапређење вештина тренера у одређеним областима које се односе на управљање ЕУ фондовима, уз одржавање радних састанака са Генералним директоратом у Валенсији задуженим за европске фондове у различитим областима управљања пројектима ( нпр. секторски приступ, праћење пројеката у оквиру ЕУ кохезионе политике итд.). До сада су организована три студијска путовања по једно у априлу, мају и јуну 2019. године. Четврто студијско путовање биће организовано од 15. до 19. јула 2019. године. Из Министарства за европске интеграције на обукама за тренере учествовало је 22 полазника, двоје учесника из Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) Министарства финансија и један полазник из  Националне академије за јавну управу (НАПА).

Када полазници прођу обуку за тренере имаће могућност за да буду ангажовани као  ко-тренери у сарадњи са Националном академијом за јавну управу. Циљ је да  се убрза процес њихове акредитације за НАПА тренере.

Секторски приступ

Ово је био први програм обуке који је пројекат ППФ7 организовао у јуну 2019. године у Србији, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу. Одзив је био добар, а полазници обуке су били из Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде, Министарства за европске интеграције као и из других релевантних институција.

Секторски приступ је начин за унапређивање стратешког размишљања и логике интервенције чиме се омогућава да финансијска помоћ буде добро усмерена, да се одреде приоритети и редослед.  Део овог приступа је и акценат на програмирању заснованом на резултатима, бољи фокус на одређивању приоритета и редоследа, унапређена анализа потреба и боља анализа ризика. Стога, ова обука је осмишљена за запослене у Министарству за европске интеграције и одабаране ЛМ, као и запослене у другим институцијама, како би им се помогло да разумеју приступе и политике донатора, као и фокус на секторским приступима.

Вештине комуникације и преговарања

Ова обука је осмишљена за представнике државне управе с циљем да унапреде своје вештине комуникације и преговарања. Основна идеја била је да се комбинују вештине преговарања, убеђивања, утицаја и комуникације које су  повезане у ефикасну комуникацију. Способност слушања, постављања правих питања у правом тренутку и сигуран наступ и кредибилитет представљају важан део суптилне комбинације вештина неопходних за успех.

Након обуке полазници су стекли вештине да:

 • Развијају индивидуалну комуникацију и комуникацију у групи као што је на састанцима, у преговорима и на презентацијама
 • Раде с циљем да дођу до договора којима су сви учесници задовољни кроз стручне преговоре који, када је то могуће, доводе до решења у корист свих заинтересованих страна
 • Држе професионалне презентације малим и великим групама на јасан, убедљив и уверљив начин

Ова обука која је организована у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, показала се више него корисна за полазнике. Обуку је похађало 30 полазника, од којих је већина из Министарства финансија, затим Министарства за европске интеграције, Министарства унутрашњих послова, Министарства пољопривреде и осталих релевантних институција.

Управљање пројектним циклусом

Обука из управљања пројектним циклусом биће организована у просторијама Националне академије за јавну управу у септембру 2019. године. Циљ ове обуке је унапређење знања из процеса припреме пројеката уз разумевање улога и обавеза различитих заинтересованих страна у различитим фазама управљања пројектним циклусом.

Обука ће обухватити следеће теме:

 • Увод у управљање пројектним циклусом
 • Ситуациону анализу (оквир политика, анализу окружења)
 • Креирање логике интервенције (опште циљеве, сврху пројекта и резултате)
 • Идентификовање ризика и претпоставки
 • Дефинисање претпоставки
 • Увод у индикаторе, критеријуме и кораке
 • Развој индикатора који се могу објективно проверити
 • Процену логичких оквира

Обука о оквиру процене учинка (ПАФ) & ЕУ секторској буџетској подршци

Ова обука ће такође бити организована у просторијама Националне академије за јавну управу у септембру 2019. године, а фокус ће бити на процени учинка и индикаторима, принципима праћења и управљања учинком, избору индикатора и прикупљању података. Обука ће обухватити следеће теме:

 • Мерење учинка као врсте праћења које се фокусира на резултате програма.
 • Индикаторе учинка развијене као стандарде како би се оценио обим у коме су резултати јавног програма остварени
 • Управљање учинком као систем за редовно мерење резултата програма и коришћење ових информација да би се унапредило пружање услуге
 • Индикатори и статистички систем: избор индикатора кључних за управљање учинком и његово праћење
 • Функција индикатора учинка
 • Врсте индикатора: СМАРТ и РАЦЕР
 • Изазови у вези са индикаторима

У просторијама Националне академије за јавну управу одржавају се следеће обуке које организује ППФ7 пројекат у Србији:

Модул обуке Предавачи Датум
Обука о секторском приступу, анализи и идентификовању приоритета
Johanna Lindgren
&
Jérôme Dendura
4 5. јун 2019.
Обука из вештина комуникације и преговарања Nataša Ristić 1718. јун 2019.
Обука о оквиру процене учинка (ПАФ) & ЕУ секторској буџетској подршци (само дизајн)) 
Jérôme Dendura
&
Willem Cornelissen
24 26. септембар 2019.
 
Управљање пројектним циклусом Geraldo Carreiro 1719. септембар 2019.