Београд, 21. мај 2019. 

Министарство за европске интеграције Републике Србије заједно са ресорним министарствима и осталим релевантним секторским институцијама у процесу је развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године. Циљ овог документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у девет сектора (правосуђу, унутрашњим пословима, реформи јавне управе, конкурентности, развоју људских ресурса и друштвеном развоју, енергетици, саобраћају, животној средини, пољопривреди и руралном развоју), који представљају ослонац за економски развој и помажу Србији да испуни све економске и политичке услове за приступање Европској унији. Овај документ заснива се на државној политици и његова сврха је да управља расподелом донаторских средстава за спровођење националних стратешких реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Припрема документа протекла у партнерској сарадњи, и у контексту финализације Ситуационе анализе Сектора за људске ресурсе и друштвени развој, Министарство зе европске интеграције и водеће институције у сектору (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Минстарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта и Министарство здравља) организовали су састанак Секторске радне групе за људске ресурсе и друштвени развој како би представили и покренули дискусију са донаторском заједницом о садржају и главним темама Ситуационе анализе Сектора за људске ресурсе и друштвени развој. Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: УНИЦЕФ, ОЕБС; Јапанска амбасада, Француска амбасада, Европска комисија, Делегација Европске уније у Србији, КфW, ГИЗ, Немачка амбасада, УН Wомен.

Састанак је одржан 21. маја 2019. године у просторијама Палате Србије, где су се окупили представници државних институција из сектора образовања, сектора за социјална питања, рад и здравље и донаторске заједнице. Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације  у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности.

Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у сектору људских ресурса и друштвеног развоја према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Представници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва представили су Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017.

Галерија