Београд, 29. мај 2019. 

Четврти састанак Радне групе био је посвећен дискусији на тему приоритета реформи Сектора за саобраћај. Састанак је одржан је 29. маја 2019. године и започео је дискусију између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и донаторске заједнице о главним карактеристикама Ситуационе анализе Сектора за саобраћај и приоритетима и мерама идентификованим у оквиру свеобухватног процеса развоја новог вишегодишњег планског документа за период 2019-2025.

Припрему документа покренуло је Министарство за европске интеграције заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Циљ документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру Сектора саобраћаја, које представљају основу за економски развој и помажу Србији да испуни економске и политичке услове за приступање Европској унији, као и да управља расподелом донаторских средстава за спровођење националних стратешких реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације  у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у Сектору за саобраћај према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Делегације ЕУ у Републици Србији, Амбасаде Немачке, EBRD, ЕИБ, Амбасада Русије, Амбасада Бугарске, Амбасада Мађарске, UNOPS,  Стална конференција градова и општина.

Галерија