Београд, 31. мај 2019. 

Пети састанак Радне групе био је посвећен дискусији на тему приоритета реформи Сектора за конкурентност. Састанак је одржан 31. маја 2019. године и започео је дискусију између Министарства привреде, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства културе и информација и донаторске заједнице о главним карактеристикама Ситуационе анализе Сектора за конкурентност и приоритетима и мерама идентификованим у оквиру свеобухватног процеса развоја новог вишегодишњег планског документа за период 2019-2025.

Припрему документа покренуло је Министарство за европске интеграције заједно са релевантним секторским институцијама (Министарством привреде, Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Министарством културе и информација). Циљ документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру Сектора конкурентности, које представљају основу за економски развој и помажу Србији да испуни економске и политичке услове за приступање Европској унији, као и да управља расподелом донаторских средстава за спровођење националних стратешких реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације  у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у Сектору за конкурентност према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Делегације ЕУ у Републици Србији, ЕБРД, Светске банке, UN Women, International Labour Organisation, Амбасаде Норвешке, Амбасаде Јапана, ГИЗ, KfW, Амбасаде Немачке, Амбасаде Кореје, Амбасаде Шведске и USAID -а.

Галерија