УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ ПРЕМА ПРАВИЛИМА FIDIC-A

Београд, 01. јул 2019.

Тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 је у Београду одржао још једну обуку „Основе FIDIC уговора о грађењу“ коју је успешно завршило 10 представника Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства за европске интеграције и Министарства заштите животне средине.

Циљ обуке био је да учесници унапреде своје знање и разумевање о процедурама набавке, облицима и садржају стандардних уговора у грађевинарству према правилима FIDIC-а као и о повезаности са Законом о облигационим односима (ЗОО). Предавачи ЕУ ППФ8 тима нагласили су притом опште принципе и главне разлике уговарања између Жуте и Црвене књиге FIDIC-a 1999. Полазници су такође имали могућност да вежбају припрему Додатка уз понуду.

Познавање међународних тендерских процедура и правних питања од велике је важности за успешно спровођење великих инфраструктурних пројеката. FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) је основан давне 1913 године након “Првог међународног конгреса инжењера консултаната и инжењера експерата” и највише је примењивани сет услова уговарања у међународном грађевинарству. Коришћење FIDIC услова уговарања препорука је Светске банке, Интерамеричке банке за развој, Организације за индустријски развој Уједињених нација, водећих међународних комерцијалних банака и инвестиционих фондова, као и осталих великих инвеститора.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.