ЕУ ППФ8 обуке – Финансијски и институционални оквир за инфраструктурне пројекте

Златибор, 28. јун 2019.

Тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 је 21. и 27. јуна 2019. године на Златибору одржао два модула тренинга под називом „Финансијски и институционални аспекти инфраструктурних пројеката“ у сектору управљања отпадним водама.

На првој од ове две обуке детаљније је представљен План побољшања финансијских и оперативних перформанси (FOPIP), његова сврха, методологија и предности његове примене. FOPIP је систематски приступ раду предузећа и његовом ефикасном управљању, са циљем да се помогне ЈКП-у да побољша квалитет услуга и осигура боље функционисање у будућности. Овакав приступ често као услов постављају међународне финансијске институције, са циљем да наведу комунално предузеће да побољша своје перформансе и обезбеди стабилније пословање, пре него што се донесе одлука о подобности финансирања из међународних извора финансирања. Притом доприноси бољем разумевању система одговорности и додатни је инструмент за боље дугорочно планирање. FOPIP индикатори се спроводе кроз стратегију за смањење количине неприходоване воде; стратешко и пословно планирање; развој и управљање људским ресурсима, радним процедурама и систематизацијом радних места; јачање институционалног и правног оквира; финансијско управљање и развој тарифног модела, итд.

Поред FOPIP-a, други тренинг се осврнуо на јавно-приватно партнерство (ЈПП), као облик сарадње између јавних институција и приватног сектора, са циљем боље реализације инвестиција у инфраструктурне пројекте или друге врсте активности, пружањем јавних услуга кроз поделу ризика и удруживањем стручности јавног сектора или додатних извора капитала. Презентације су обухватиле Основе финансијског и институционалног оквира, као и Методологију за припрему финансијског модела у складу са смерницама ЕУ, укључујући основне концепте и индикаторе успешности пројекта (FNPV, FRR, ENPV, ERR, Финансијску анализу, процену инвестиционих пројеката, прорачун недостатка у финансирању). Механизам комбиновања структурних инвестиционих фондова ЕУ и набавке ЈПП за финансирање пројеката разрађен је и у теорији и на практичном примеру.

Полазници из ЈКП „Водовод“ Ужице, ЈКП „Наш дом“ Пожега и ЈКП „Ивањица“, су обе обуке оценили као веома свеобухватне и корисне и успешно их завршили. Обука је такође нагласила значај решавања одштетних захтева и спорова као и SWOT анализу са практичним примерима.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.