ЕУ ППФ обуке – Инфраструктурни пројекти у области управљања отпадним водама

Краљево, 28. август 2018.

Тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице одржао је данас у Краљеву једнодневну специјализовану обуку за 11 државних службеника из градске/општинске управе и локалних ЈКП-а из Краљева, Бруса, Блаца и ресорног Министарства за заштиту животне средине. Полазницима обуке који су директно или индиректно укључени у припрему тендерске документације за пројекте пречишћавања отпадних вода у Брусу, Блацу и Краљеву представљени су специфични елементи FIDIC уговора.

Учесници су побољшали постојећа и стекли нова знања о улогама које имају Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП) и Инвеститори а у складу са FIDIC правилима уговарања из FIDIC Црвене и Жуте књиге. Посебна тема били су и одштетни захтеви по FIDIC-у и решавање спорова, као и улога коју ЈИП има у том процесу. Стручњаци и предавачи дискутовали су са полазницима и о конкретним случајевима из праксе који су се дешавају у овој области спровођења пројекта.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.