ЕУ ППФ Обуке – Инфраструктурни пројекти из сектора животне средине

Нови Сад, 29. март. 2019.

Обука под називом „Припрема техничке документације – Анализа трошкова и користи (Cost benefit analysis) на инфраструктурним пројектима у сектору заштите животне средине“ одржана је у хотелу Нови Сад, у Новом Саду, 29. марта 2019. године.

Циљ обуке коју је организовао И водио тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ8 био је да полазнике детаљно упозна са свим битним елементима Анализе трошкова и користи – Cost Benefit Analysis (CBA) у складу са ЕУ водичем. CBA је један од најбитнијих алата у програмирању и припреми инвестиционих пројеката у области заштите животне средине.

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, упознали су се са припремом и оценом Анализе трошкова и користи на практичан начин са свим елементима Анализе трошкова и користи – финансијске, економске анализе, анализе осетљивости и ризика.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.