ЕУ ППФ обуке – Правила ЕУ о процедурама уговарања

Нови Сад, 31. јануар 2019.

Данас је у Новом Саду одржана обука под називом „Припрема тендерске документације за пројекте из сектора управљања отпадом према правилима PRAG-а“ коју је успешно завршило 12 државних службеника запослених у Министарству заштите животне средине, Покрајинском Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинском Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Полазници су побољшали своја знања о процедурама набавке, облицима и садржају стандардних уговора о радовима и услугама према правилима PRAG-а. Тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице посветио је део тренинга и практичној настави у оквиру које су учесници вежбали процењивање Уговора за услуге.

PRAG је Практични водич о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ и један је од најважнијих докумената који сваки уговарач који има потписан уговор о донацији финансиран од стране ЕУ мора поштовати. PRAG се користи приликом набавке услуга, робе или уговарања радова из буџета пројекта и он је јединствено средство за рад које дефинише уговорне процедуре. Непознавање и неразумевање процедура јавних набавки и услова уговарања дефинисаних PRAG-ом представља један од кључних ризика који воде неприхватљивости трошкова пројекта, а неретко доводе у питање и цели пројекат. Зато је један од циљева које у оквиру својих програмских активности ЕУ ППФ треба да оствари и јачање капацитета државних службеника који су директно укључени у припрему тендерске документације за инфраструктурне пројекте који су одабрани у оквиру ЕУ ППФ програма.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.