ЕУ ППФ обукеИнфраструктурни пројекти у области енергетске ефикасности

Београд, 26. новембар 2019.

Данас је одржана трећа по реду специјализована обука на тему „Припрема техничке / тендерске документације и тендерске процедуре за инфраструктурне пројекте у области енергетске ефикасности“ на којој су учествовала 26 државна службеника из надлежних Министарства и градске/општинске управе.

На самом почетку предавачи пројектног тима ЕУ ППФ6 су учесницима представили пројекте енергетске ефикасности као важан деo Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030., за постизање нижих цена и вишег нивоа друштвене и економске одрживости, мањег загађења и боље заштите животне средине. Стратешки приоритети обухватају обезбеђење енергетске сигурности, развој енергетског тржишта и прелаз на одрживу енергију. Програм остваривања Стратегије енергетике Републике Србије даје преглед, распоред и потребне ресурсе за пројекте који су груписани у Стратегији.

Инвестиционе одлуке се доносе уз помоћ одређених алата као што је Анализа трошкова и користи CBA, аналитички алат на основу кога се утврђују економске предности или недостаци неке инвестиционе одлуке. Она обухвата техничку и друштвену оправданост, одрживост у погледу заштите животне средине, прихватљиве трошкове, финансијску и економску анализу, као и процену ризика самог пројекта. Тендерска документација се припрема у складу са међународним правилима FIDIC-а па су у току тренинга представљене врсте уговора по FIDIC-у као и њихова примена у пракси. Учесници су се такође упознали и са одговорностима и обавезама уговорних страна и реализацији активности уговора у свим фазама.

У склопу практичних вежби полазници су имали прилику да доносе одлуке и изаберу одговарајући уговор о изградњи по FIDIC-у према задатом инфраструктурном пројекту. У завршном делу тренинга размотрене су кључне разлике у припреми тендерске документације и правила набавке EBRD-a наспрам PRAG процедура.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.