Здрава животна средина један је од приоритета земаља чланица ЕУ и у ову област се улажу последњих година значајна финансијска средства. Француска је земља где се посебна пажња посвећује очувању река и биљног и животињског света у њима. У оквиру пројекта “Пулс Европе – медијске посете ЕУ” новинарка РТВ Нови Пазар Катарина Радовић боравила је у Лиону и истраживала на који начин се чувају од загађења две велике реке – Рона и Саона. Заштита те две реке је од националног интереса. Државна агенција за воде темељно врши истраживање квалитета воде у Рони, а највећи загађивачи имају обавезу да плаћају пенале. “Јако се трудимо да применимо концепт агенције ‘загађивач плаћа’. Што више загађујте, то више трошите воду и онда плаћате таксу Агенцији за воде“, каже Оливије Фонтен, стручњак за квалитет воде у Лиону. Погледајте репортажу емитовану у дневнику РТВ Нови Пазар.

<iframe style=“display: block; margin: 0 auto;“ title=“YouTube video player“ src=“https://www.youtube.com/embed/OEWOjfP1xH8″ width=“560″ height=“315″ frameborder=“0″ allowfullscreen=“allowfullscreen“></iframe>

Извор: <a href=“https://www.euzatebe.rs/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Euzatebe.rs/</a>