Стратешко планирање у заштити природе, кључна питања у процесу израде планова управљања, методологија и разлике између постојећих планова управљања и планова управљања Натура 2000, биле су главне теме дводневног семинара у Врњачкој Бањи за представнике 12 заштићених подручја у Републици Србији, Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе из Србије и Војводине.

Као део краткорочног плана обуке који се спроводи у оквиру пројекта ЕУ за Натура 2000, развој планова управљања мрежом Натура 2000 идентификован је као важна тема јер
– Припрема планова управљања заштићеним подручјима битан је инструмент за осигурање очувања њихових природних вриједности, објекта заштите,
– Концепт Натура 2000 укључује као део приоритета управљање одрживим друштвено-економским развојем
– У будућности ће у Србији интеграција планова управљања са плановима управљања мреже Натура 2000 бити веома користан корак за обезбеђивање очувања локалитета, поједностављивање процедура и обогаћивање модела.

„У склопу семинара произашли су различити закључци који истичу да планови управљања мрежом Натура 2000 морају бити оријентирани на очување и опоравак (достизање повољног статуса очувања) станишта и врста присутних на том подручју и да су објекти очувања , не смију одговарати на друге економске интересе или кориштење природних ресурса територије, иако регулишу ове активности на адекватан и одржив начин“, напоменула је Ана Иниго, вођа пројектног тима Натура 2000.

„Укључен сам у ово већ неколико година, од реалзиације два пројекта о приоритетним врстама, где сам радио на попуњавању података и припреми основа за НАТУРА 2000, као биолог. Логично је да наставим даље, пошто радим у Националном парку Фрушка гора и бићу задужен за то, потребно је да имам све релевантне информације и знам шта и како треба да се ради. Од овог семинара сам добио више него што сам очекивао, првенствено због приче о битним и практичним стварима које свима нама следују када су у питању припреме планова управљања и шта после тога радити. Ово је само основа и надам се да ће бити надоградње свега овога“, каже Драгиша Симић из Националног парка Фрушка гора.

„Када поменемо Увац, људи помисле на меандре и Белоглавог супа. Ми вршимо заштиту и осталих врста птица, којих је већ преко 200. Ово су врсте које је препознала НАТУРА2000. Важно је да предузмемо мере за очување станишта и птица, али и других врста. Биће нам потребно да донесемо доста нових аката, одлука, ускладимо са законима и актима ЕУ, да обухватимо оно што није обухваћено нашим Законима, али јесте ЕУ“, наводи в.д. директорке Националног резервата Увац Миљка Дучић.

Извор: Europa.rs