Име програма Подршка Европске уније у припреми пројеката
Сектор Инфраструктура (заштита животне средине, управљање отпадним водама, енергетика, енергетска ефикасност, транспорт)
Град/Регион Република Србија
Укупна вредност програма 33.144.458 евра
Донација ЕУ 31.806.607 евра
Допринос Владе Републике Србије 1.337.850 евра
Буџетска линија ИПА 2013, ИПА 2014
Текући пројекти ППФ6, ППФ7, ППФ8, ППФ9
Година почетка програма 2017.
Година завршетка програма 2023.
Уговарачи Делегација Европске уније у Републици Србији

Министарство финансија  – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

Главни корисник програма Министарство за европске интеграције
Друштвене мреже @euppf
Хештег #euppfserbia, #euppfsrbija #podrškaEUzaodrživirazvoj, #ppfeudonacija, #ppfeudonation, #perspektivasrbijezaodrživirazvoj, #serbiasperspectiveforsustainablegrowth
 

ЕУ ППФ је финансиран од стране Европске уније и Владе Републике Србије, а њиме управљају Делегација Европске уније у Републици Србији, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Министарство за европске интеграције.

Министарство за европске интеграције је главни корисник програма.

Ресорна министарства која су директно укључена у имплементацију и која су такође корисници програма су:

ЕУ ПФФ (Подршка Европске уније у припреми пројеката) представља техничку помоћ која се финансира из средстава Европске уније, и која има за циљ јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, као и подршку у припреми инфраструктурних пројеката.

ОШТИ ЦИЉ програма је пружање помоћи српској администрацији да ефикасније управља процесом европских интеграција и доступним претприступним фондовима,  како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ се односи на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне средине, енергије и транспорта, као и на организацију обука за представнике релевантних локалних и државних институција и јачање њихових капацитета.

Под покровитељством Министарства за европске интеграције оформљени су Управни одбори за ЕУ ППФ програм. 

Управне одборе чине представници Уговарача програма ЕУ ППФ, кључних корисника програма (ресорна министарства), као и представници других институција корисника програма који су укључени у имплементацију програма, а по потреби. Управни одбори се састају редовно како би надгледали спровођење ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7 и ЕУ ППФ8 пројеката.

Остале заинтересоване стране ЕУ ППФ програма су:

Директно укључене институције и групе

 • Ресорна министарства укључена у ИПА програмирање;
 • Општине које су повезане са инфраструктурним пројектима који се припремају;
 • Јавна Предузећа (Железнице Србије, ЕПС, Воде Војводине…);
 • Јавна комунална предузећа (ЈКП);
 • Радне групе за инфраструктурне пројекте.

Остале институције и организације

Међународни донори, међународне финансијске институције  и сродни пројекти

Како би спровели задатке у оквиру Пројектних задатака (ТоР) за ЕУ ППФ програм Делегација ЕУ, Министарство за европске интеграције (МЕИ) и Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ уговорили су формирање ЕУ ППФ тима који чине следеће пројектне јединице:

 1. ЕУ ППФ 6 пројектна јединица;
 2. ЕУ ППФ 7 пројектна јединица;
 3. ЕУ ППФ 8 пројектна јединица;
 4. ЕУ ППФ 9 пројектна јединица.

Главни циљ формираних ЕУ ППФ пројектних јединица је да обезбеде комплетну административну, оперативну, логистичку и техничку подршку Уговарачима пројекта (Делегација ЕУ и Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) као и главном кориснику пројекта (МЕИ), али и ресорним министарствима и осталим заинтересованим странама, а све у складу са пројектним активностима које су детаљно описане у Условима уговарања за ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7 и ЕУ  ППФ8 пројекат.

Тренутно се спроводе три ППФ пројекта који чине ЕУ ППФ програм:

Децентрализовано:

 • ППФ6 – ЕУ помоћ у припреми пројеката – Припрема инвестиционих пројеката / (ИПА 2013)
  Број уговора: 48-00-145/2014/28/EuropeAid/135637/IH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Louis Berger d.o.o и подизвођач EPCCO.
 • ППФ7 – ЕУ помоћ у припреми пројеката / Подршка у ИПА програмирању, обукама, и припреми пројеката (ИПА 2013)
  Број уговора: 48-00-00204/2014 28/EuropeAid/137119/IH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који води GIZ (International Services – InS) у партнерству са Louis Berger, Louis Berger doo и EPCCO.

Централизовано:

 • ППФ8 – ЕУ помоћ у припреми пројеката / (ИПА 2014)
  Број уговора (CRIS)2016/381-052/ EuropeAid/137044/DH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Stantec, Louis Berger doo и EPCCO.
 • ППФ9 – ЕУ Помоћ у припреми пројеката (ИПА2014)
  Број уговора 2020/415-787/ EuropeAid/139687/DH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира SUEZ Consulting (SAFEGE) у конзирцијуму са EGIS, EPEM i KPMG

Директни резултати активности у оквиру ЕУ ППФ програма:

1. Припремљена техничка и тендерска документација за инфраструктурне пројекте из области животне средине, енергетике и транспорта (укупан број пројеката 15):

  • ЕУ ППФ6: седам пројеката из сектора енергетике и животне средине
  • ЕУ ППФ7: два  пројекта из сектора животне средине
  • ЕУ ППФ8: шест пројеката из сектора транспорта и заштите животне средине
  • ЕУ ППФ9: до сада два пројекта у сектору животне средине и транспорта, чија укупна вредност инвестиције тек треба да буде дефинисана.

За детаљне информације преузмите документ Основне информације о ЕУ ППФ програму и посетите страну Кутак за медије.

2. Припремљен систем за приоритизацију пројеката у области друштвене инфраструктуре “Јединствена листа приоритетних пројеката из области друштвене инфраструктуре”

3. Ојачани капацитети српске администрације – кроз компоненту јачања капацитета у оквиру ЕУ ППФ тренинг програма, најмање 1500 учесника ће проћи неопходне обуке и побољшати своја знања:

  • Пројектна јединица ЕУ ППФ6: 20 једнодневних обука – око 500 учесника
  • Пројектна јединица ЕУ ППФ7: 21 једнодневних обука – око 500 учесника
  • Пројектна јединица ЕУ ППФ8: 26 једнодневних обука – око 500 учесника

4. Припремљена сва програмска документа неопходна за планирање и координацију ИПА фондова за период 2018-2019, као и за 2020. годину. Документ Национални приоритети за међународну помоћ (НАД), за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020. године комплетно ажуриран и прилагођен да покрије период од 2019 до 2025 године.

 • Општа популација/грађани Србије (становништво градова и општина где се спроводе ЕУ ППФ инфраструктурни пројекти који су крањи корисници ЕУ ППФ инфраструктурних пројеката);
 • Националне, покрајинске и локалне власти и/или јавна предузећа задужена за процес европских интеграција и претприступну помоћ (министарства, општине, ЈКП, радне групе које раде на локалном или националном нивоу)

Програм ће остварити позитиван утицај на грађане Србије и локалне заједнице тако што ће посредно обезбедити бољи квалитет живота кроз модернизацију саобраћајне инфраструктуре, унапређену енергетску ефикасност, адекватне системе управљања отпадним водама, и унапређеном заштитом животне средине.  Такође, ЕУ ППФ ће подржати бржу транспозицију прописа ЕУ у српско законодавство.

Позитиван утицај који ће ЕУ ППФ дугорочно остварити огледаће се у следећим резултатима:

 • Ојачани капацитети релевантних националних и локалних институција које су одговорне за  припремање техничке и тендерске документације у области животне средине, енергетике и транспорта;
 • Стварање атрактивнијег економског окружења које ће допринети бржем друштвено-економском развоју и социјалној кохезији;
 • Побољшани животни услови грађана и унапређена инфраструктура у области животне средине, енергије и енергетске ефикасности;
 • Ојачан национални приступ према одрживом и ефикаснијем коришћењу природних ресурса.
0
корисника побољшаће своја знања кроз ЕУ ППФ обуке
0
различитих обука одржаће се у оквиру ЕУ ППФ програма
0
инфраструктурних пројеката је припремљено за спровођење
0
пројектне јединице
ППФ6, ППФ7, ППФ8 и ППФ9
0 мил.
вредност ЕУ ППФ програма као техничке помоћи коју пружа ЕУ
0
стратешка програмска документа припремљена

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Прочитајте ЕУ ППФ Блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Комуникациони приручник

ЕУ ППФ – Приручник за интерну
и екстерну комуникацију…

Преузми…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…