| ПОЧЕТНА ФАЗА

0.1 Оснивање пројектне канцеларије и мобилизација тима

0.2 Организација почетног састанка 

0.3 Састанак са заинтересованим странама

0.4 Успостављање управног одбора пројекта

0.5 Анализа постојеће ситуације 

0.6 Детаљна методологија и радни план за сваку компоненту

0.7 Развој плана комуникације и видљивости

0.8 Припрема и предаја Почетног извештаја.

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Резултат 1: Процес процене великих инфраструктурних пројеката побољшан је у складу са националним секторским стратегијама и ефективно доприноси успостављању јединственог механизма за одређивање приоритета свих инвестиција у инфраструктурном сектору независно од извора финансирања

1.1 Подршка МЕИ у успостављању приручника програмских процедура 

1.2 Подршка МЕИ у операционализацији методологије

1.3 Подршка у процени одабраних пројеката

1.4 Процена потреба за обуком и план развоја

1.5 Обука о оцењивању инфраструктурних инвестиционих пројеката (ИИП)

1.6 Проверити све постојеће инструменте обухваћене методологијом

1.7 Консултација са заинтересованим странама и упоређивање са шаблонима за процену МФИ

1.8 Ажурирати све постојеће инструменте обухваћене методологијом

1.9 Успоставити дигиталну платформу и дистрибуирати ажуриране инструменте корисницима/предлагачима пројекта

1.10 Преглед тренутних и предложених инфраструктурних сектора и инвестиционих пројеката

1.11 Осигурати се да се заинтересоване стране слажу са критеријумима за избор и инструментима оцењивања

1.12 Проценити предложене секторе и инвестиционе пројекте

1.13 Организовати процес консултација са ресорним министарствима о приоритетима улагања

1.14 Успоставити ажурирану листу приоритетних сектора и пројеката

Резултат 2: Техничка и пројектна документација за финансијски одрживе инфраструктурне пројекте у секторима за локални/урбани развој животне средине и других инфраструктурних сектора (према одлуци управног одбора пројекта) припремљени су за финансирање путем претприсутне/приступне помоћи ЕУ, мултилатералних међународних финансијских институција и/или других донатора који раде према ЕУ стандардима, укључујући транспарентне процедуре јавних набавки

2.1 Претходне студије изводљивости

2.2 Генерални пројекти

2.3 Прикупљање података и активности на терену

2.4 Припрема студија изводљивости укључујући идејне пројекте

2.5 Припрема анализе трошкова и користи

2.6 Припрема процене утицаја на животну средину

2.7 Припрема детаљног пројекта за инфраструктуру

2.8 Припрема тендерске документације

3.1 Обука и менторство особља институција корисника пројекта

3.2 Специјализовани тренинзи, који пружају формалну сертификациону квалификацију за минимум 25 учесника

3.3 Студијско путовање у земље чланице ЕУ за минимум 25 учесника

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…