| ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ БЕОГРАД

ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БЕОГРАДУ
(Град Београд )

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS
Сектор: Енергетика/ Енергетска ефикасност

Основни циљ Пројекта „Београд 2” је побољшање животних услова у Србији кроз заштиту локалне животне средине усмерене на унапређење енергетске ефикасности грејања/хлађења јавних установа. У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 је добио задатак да изради техничку документацију за термалну рехабилитацију и унапређење енергетске ефикасности за следеће јавне установе у Београду и у Новом Саду: 

 • Предшколска установа „Слончићи“;
 • Предшколска установа „Гуливер“;
 • Основна школа „Војвода Мишић;
 • Предшколска установа „Чика Јова Змај“;
 • Предшколска установа „Мрвица“;
 • Објекат управе и медицине спорта у оквиру СРЦ Кошутњак и
 • Пословни објекат државних органа и организација (стари и нови објекат) у Новом Саду.

Садашња термална својства ових објеката су неповољна. Недостатак адекватног инвестиционог одржавања у последњих 20 година је резултирао незадовољавајућом удобношћу, услугама и ентеријером. Основни циљ овог пројекта термалне рехабилитације је побољшање животних и радних услова унапређењем енергетске ефикасности грејања/хлађења ових јавних установа. Стога, предложене мере обухватају инвестиционо одржавање као предуслов за увођење мера за уштеду енергије. 

Рехабилитација ових установа ће укључити следеће типичне мере: 

» Замену прозора; » Постављање фасадне изолације; » Изолацију крова и обнову хидроизолације, заједно са радовима на олуцима и инсталацији уземљења; » Реконструкцију система грејања; » Обнову електричних инсталација осветљења и инсталирање новог енергетски ефикасног осветљења, проверу ормарића разводних табли и обнову, уколико је потребно; » Обнову постојећих система климатизације и вентилације; » Обнову постојећих тоалета и санитарних чворова; » Обнову подних облога; » Уградњу противпожарних аларма и сигнализације; » Уградњу система за управљање објектом (БМС) и система за мониторинг енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирани надзор потрошње енергије и евентуалних уштеда.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са
основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети
и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална
репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није
дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

 • Смањена потрошња енергије унапређењем енергетске ефикасности предметних зграда за најмање једну енергетску класу после реновирања;
 • Унапређење радних услова и одрживости објеката;
 • Унапређење топлотних услова током зимског периода, са циљем да се обезбеди минимална температура од 20°C у просторијама које су у употреби.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 ће припремити следећу техничку документацију: 

 • Пројекат постојећег стања објекта са техничким извештајем о стању објекта;
 • Елаборати енергетске ефикасности постојећег и новог стања и Извештај о енергетском и техничком прегледу;
 • Студија оправданости са анализом трошкова и користи (ЦБА)
 • Пројектни задатак за концепт обнове за сваку зграду укључујући мере енергетске ефикасности и друге радове;
 • Идејно решење за добијање Локацијских услова;
 • Идејни пројекат за добијање Решења о одобрењу за извођење радова;
 • Пројекат за грађевинску дозволу (у случају потребе)
 • Пројекат за извођење;
 • Тендерска документација за уговоре о извођењу радова.
 • Пројекат изведеног стања и Енергетски преглед за предшколске установе Гуливер и Слончићи – завршен у јуну 2020;
 • Идејна решења за предшколске установе Гуливер и Слончићи су завршена у јулу 2020. и ревидована у септембру 2021 – на основу кога су исходовани локацијски услови;
 • Идејни пројекат за вртић Гуливер завршен у мају 2022. на основу кога је исходовано Решење о одобрењу за извођење радова;
 • Пројекат за грађевинску дозволу за Вртић Слончићи завршен у мају 2022 на основу кога је исходована Грађевинска дозвола;
 • Пројекат изведеног стања, Енергетски преглед и Елаборат Енергетске ефикасности за предшколску установу Чика Јова Змај и и Основну школу Војвода Мишић – завршено и достављено током фебруара 2021;
 • Идејна решења за предшколску установу Чика Јова Змај и Основну школу Војвода Мишић завршени у априлу 2022;
 • Опциона Анализа за прва 4 објекта припремљена и достављена у јануару 2021;
 • Студија Оправданости са анализом трошкова и користи за 5 објеката (Гуливер , Слончићи, Чика Јова Змај, Војвода Мишић и Мрвица) достављена у фебруару 2022;
 • За објекте Управе и медицине спорта у оквиру СРЦ Кошутњак и Пословни објекат државних органа и организација (стари и нови објекат) у Новом Саду корисник је самостално припремио пројектну документацију (ИДР, ИДП и ПЗИ) и исходовао све дозволе и сагласности;
 • ППФ6 тим за ова два објекта тренутно припрема Студију оправданости са ЦБА;
 • У плану је и израда тендерске документације за ова два објекта.

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…