ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ „КРАЉЕВО“

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
(Град Краљево и припадајуће општине)

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Град Краљево се налази у централном делу Републике Србије, у Рашком округу, на ушћу реке Ибар у Западну Мораву.

Канализациони систем Града Краљева обухвата Краљево са 6 припадајућих насеља (Рибница, Грдица, Чибуковац, Јарчујак, Кованлук, Ковачи) и 9 околних села (Матарушка Бања, Жича, Ратина, Конарево, Адрани, Драгошињци, Метикоши, Матаруге и Прогорелица), при чему формира агломерацију Краљева са приближно 90.000 становника (попис из 2011).

Канализациона мрежа постоји у свим насељеним местима ове агломерације и отпадне воде се изливају у реципијенте, тј. реке Западну Мораву и Ибар без адекватног пречишћавања. Нека насеља још нису повезана на канализациону мрежу. Већи део постојећег канализационог система је у лошем стању, са високим степеном инфилтрације.

  • Побољшање заштите животне средине и стварање услова за еколошки прихватљив и одржив развој;
  • Унапређење квалитета воде у рекама Западна Морава и Ибар и њихова заштита од штетних ефеката неконтролисаних и директних испуста отпадних вода;
  • Мања загађеност и бољи квалитет површинских и подземних вода, као и речног седимента;
  • Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика по јавно здравље за грађане насеља низводно од ушћа реке Ибар у Западну Мораву.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 је припремио:

  • План набавке – завршен у јануару 2018;
  • Тендерску документацију за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Граду Краљеву – мај 2018;
  • Тендерску документацију за извођење радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде у Граду Краљеву – јун 2018;
  • Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…