„Пиротехничка средства нису играчке“ слоган је управо покренуте кампање, која има за циљ да упозори да пиротехничка средства морају да се користе на исправан начин, како би се избегло повређивање грађана услед неправилног руковања.

Кампања се реализује у оквиру пројекта „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима“, чији главни корисник је Министарство привреде. Кампања ће трајати од краја децембра до средине јануара, када је њихова употреба и најчешћа.

Кроз пројекат „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима“ Европска унија подржава Министарство привреде и друга ресорна министарства у усклађивању законодавства Републике Србије са законодавством Европске уније у подручју слободног кретања роба. Та област, уз слободу кретања људи, услуга и капитала, представља једну од основних слобода на којима се заснива ЕУ, јер јединствено и заједничко тржиште представља срж европских интеграција.

Уједначавањем националних прописа за производе са законодавством Европске уније обезбеђује се једнак третман производима, повећање конкурентности, ниже цене и већи избор за потрошаче. Тиме се осигурава и једнак ниво заштите јавног здравља, потрошача и животне средине на унутрашњем европском тржишту.

“Безбедност деце и грађана су на првом месту. Сви производи пласирани на тржиште морају испоштовати високе стандарде са становишта њихове безбедности за употребу, утицаја на здравље грађана као и са становишта заштите животне средине. Сви актери, институције, грађани и компаније имају важну улогу и одговорност у овом процесу“, рекао је шеф сектора ИИ у Делегацији Европске уније у Србији, Мартин Клауке.

Европска унија пружа континуирану подршку Србији у отклањању техничких баријера трговини и слободном кретању роба. Процес усаглашавања са прописима и стандардима Европске уније остварен је, између осталог и кроз техничку подршку институцијама кроз неколико пројеката чија је вредност виша од 10 милиона евра. Дирекција за мере и драгоцене метале, као и десет других лабораторија, корисници су специјализоване опреме из донације вредне четири милиона евра.

Кампању „Пиротехничка средства нису играчке“ заједнички спроводе Министарство привреде и Министарство унутрашњих послова у оквиру пројекта „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима“. То је прва од неколико медијских промоција које ће бити спроведене током трајања пројекта који је усмерен ка даљем унапређењу процеса усклађивања и примене прописа неопходних за интеграцију привреде Републике Србије у јединствено европско тржиште.

„Пројекат подржава хармонизацију одређених изабраних области које још увек нису у потпуности усклађене у оквиру Преговарачког поглавља 1 – Кретање роба (као што су грађевински производи, експлозиви намењени за цивилну употребу и пиротехничка средства, лична заштитна опрема и моторна возила) и јача капацитете Института за стандардизацију, Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале и тела за оцењивање усаглашености. Пројекат помаже унапређењу ефикасности органа надлежних за надзор производа на тржишту. Њиме се јача свест, како потрошача, тако и привреде, о значају усклађивања техничких прописа и примене европских стандарда приликом стављања производа на тржиште, што доприноси безбедности потрошача, заштити здравља и животне средине, као и повећању конкурентности производа на домаћем и иностраном тржишту“, кажу из Министарства привреде.

Из Министарства унутрашњих послова кажу да је током прошле године услед неопрезне употребе пиротехничких средстава повређено 17 грађана, од којих је троје деце и четворо малолетника.

„Иако Закон не забрањује употребу пиротехничких средстава, Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да их не користе. Водите рачуна о себи и својим најближима. Немојте користити петарде!”

Извор: Europa.rs