| POČETNA FAZA

Aktivnost 0.1 Konsultacije sa zainteresovanim stranama EU PPF programa;

Aktivnost 0.2 Mobilizacija stručnjaka i osnivanje projektne jedinice EU PPF6;

Aktivnost 0.3 Podrška MEI i resornim ministarstvima u započinjanju faze odabira projekata;

Aktivnost 0.4 Uspostavljanje operativnog i administrativnog upravljanja projektom;

Aktivnost 0.5 Procena – skrining prethodno urađene i dostupne tehničke dokumentacije;

Aktivnost 0.6 Rana procena troškova i razjašnjavanje logičkog okvira projekta;

Aktivnost 0.7 Priprema opšteg Plana uključivanja zainteresovanih strana;

Aktivnost 0.8 Podrška Tehničkom sekretarijatu NOI u organizovanju Nacionalnog odbora za investicije;

Aktivnost 0.9 Priprema i predaja Početnog izveštaja.

| FAZA REALIZACIJE

Aktivnost 1.1 Priprema posebnih Metodologija za projektovanje;

Aktivnost 1.2 Realizacija anketa/istraživanja na licu mesta radi realizacije odabranih projekata;

Aktivnost 1.3 Priprema projektne dokumentacije za odabrane projekte.

Aktivnost 2.1 Procena tehničke osnove/znanja iz oblasti pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata u sektorima zaštite životne sredine i energetike;

Aktivnost 2.2 Identifikacija i razvoj novih trening modula/obuka za jačanje kapaciteta u oblasti pripreme infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 2.3 Definisanje prilagođenog programa jačanja kapaciteta koji se bavi ključnim nalazima procene;

Aktivnost 2.4 Održavanje specijalizovanih treninga/obuka koje prate program jačanja kapaciteta;

Aktivnost 2.5 Organizovanje i održavanje jednodnevnih treninga/obuka u vezi sa Metodologijom selekcije i prioritizacije;

Aktivnost 2.6 Osmišljavanje Sistema ocenjivanja treniga/obuke radi praćenja i ocenjivanja učinka u jačanju kapaciteta.

| HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

Aktivnost 3.1 Projektna komunikacija, distribucija materijala i promocija projekta;

Aktivnost 3.2 Praćenje projektnih aktivnosti, rezultata, pretpostavki/rizika;

Aktivnost 3.3 Izveštavanje.

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…