Savet je danas postigao dogovor (opšti pristup) o uredbi Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika – jednom od ključnih elemenata paketa „Spremni za 55” Evropske unije.Osnovni cilj ove mere je da se spreči propuštanje CO2. Osim toga, ova mera će podstaći partnerske zemlje da uspostave politike o određivanju cena ugljenika u cilju borbe protiv klimatskih promena.

Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) stoga targetira uvoz proizvoda sa velikim otiskom CO2, u skladu sa međunarodnim pravilima trgovine, kako bi se sprečilo da smanjenje emisije gasova staklene bašte kom EU teži bude nadomešćeno proizvodima koji potiču iz zemalja van EU u kojima su klimatske politike manje ambiciozne nego u Evropskoj uniji. Osim toga, Mehanizam će pomoći da se spreči premeštanje proizvodnje ili uvoz proizvoda sa velikim otiskom ugljenika.

CBAM će targetirati proizvode iz sledećih sektora: cement, aluminijum, đubriva, proizvodnja električne energije, gvožđe i čelik.

„Dogovor o Mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika u Savetu je pobeda evropske klimatske politike. Ovaj Mehanizam će biti alat za ubrzanje dekarbonizacije naše industrije, dok će istovremenu našu industriju štititi od kompanija iz zemalja sa manje ambicioznim klimatskim ciljevima. Osim toga, Mehanizam će podstaći druge države da postanu održivije i da smanje emisije. Konačno, ovaj Mehanizam je u skladu sa našom ambicioznom evropskom strategijom za ubrzanje evropske energetske nezavisnosti“, rekao je Bruno Le Mer, ministar ekonomije, finansija i oporavka Francuske.

„CBAM“ je osmišljen tako da funkcioniše paralelno sa Sistemom za trgovanje emisijama EU (EU ETS), i da odražava i dopunjuje njegovo funkcionisanje u pogledu robe koja se uvozi. CBAM će postepeno zameniti postojeće mehanizme Evropske unije za otklanjanje rizika od propuštanja CO2.

U poređenju sa inicijalnim predlogom Komisije, Savet se odlučio za veću centralizaciju upravljanja mehanizmom „CBAM“, tamo gde ona ima smisla i gde doprinosi većoj efikasnosti. Na primer, novi registar uvoznika u okviru mehanizma CBAM će biti centralizovan na nivou EU.

Savet takođe predviđa minimalni prag koji oslobađa od obaveze CBAM pošiljke čija je vrednost manja od 150 evra. Ovom merom bi se uprostila administracija, jer bi u tu kategoriju spadala oko jedna trećina pošiljaka, a njihova ukupna vrednost i količina predstavljaju zanemarljiv deo emisije gasova staklene bašte.

Naredni koraci

Savet tek treba da ostvari dovoljan napredak u pogledu niza pitanja koja su usko povezana sa mehanizmom CBAM, a nisu deo nacrta pravnog teksta CBAM uredbe. Ovo se posebno odnosi na postepeno ukidanje besplatnih dozvola dodeljenih industrijskim sektorima obuhvaćenim CBAM-om i uspostavljenih direktivom za EU ETS, i odgovarajućih rešenja za ograničavanje eventualnog propuštanja ugljenika iz izvoza, kako bi se osigurali ekonomska efikasnost, ekološki integritet i kompatibilnost CBAM sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO).

Pored toga će se razmatrati još dva pitanja:

  • Predlozi Komisije za sopstvena sredstva, zasnovani, između ostalog, na prihodima od prodaje CBAM sertifikata, koji su na razmatranju do 1. jula 2022. godine, u skladu sa međuinstitucionalnim sporazumom od 16. decembra 2020. godine;
  • Savet je konstatovao značaj veće međunarodne saradnje sa trećim zemljama, uključujući uspostavljanje, paralelno sa CBAM-om, klimatskog kluba u kom bi se raspravljalo i podstaklo usvajanje politika određivanja cena ugljenika.

Kada dovoljan napredak bude postignut u Savetu, Savet će započeti pregovore sa Evropskim parlamentom, nakon što Evropski parlament definiše svoj stav.

Kontekst

Komisija je 14. jula 2021. predstavila predlog uredbe kojom se uspostavlja Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika. Cilj ovog mehanizma je da reši pitanje propuštanja ugljenika izazvanog asimetričnim klimatskim politikama zemalja koje nisu članice EU (u kojima su politike borbe protiv klimatskih promena manje ambiciozne od politike EU). Primena CBAM-a bi sprečila da se napori unije na smanjenju emisija nadoknade povećanjem emisija van unije zbog preseljenja proizvodnje u zemlje koje nisu članice EU ili povećanog uvoza proizvoda koji imaju veliki otisak CO2.

Tehnički rad na predlogu odvija se u ad-hok radnoj grupi za CBAM, koju je Savet uspostavio specijalno u svrhu pregovora o predlogu. Na sednici 7. decembra 2021, Savet ECOFIN je primio k znanju izveštaj o napretku Predsedništva.

Izvor: Еuropa.rs