Beograd, 13. april 2018.

Danas je u prostorijama Ministarstva za evropske integracije održan prvi sastanak radne grupe za projekat energetske efikasnosti Beograd na kome su učestvovali predstavnici iz MEI, RAREI, Ministarstva za rudarstvo i energetiku, EBRD-a, Grada Beograda, i projektnih timova EU PPF7 i EU PPF6.

Predstavnici projektne jedinice EU PPF6 naveli su da je u toku izrada dokumentacije postojećeg stanja i izveštaja o izvršenom energetskom i tehničkom pregledu za sve tri zgrade koje su predmet ovog projekta: Studentska poliklinike, Gradske biblioteke i Stacionara zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Spisak neophodnih mera rehabilitacije i procena troškova o najopravdanijim investicionim rešenjima za zgradu Studentskog stacionara biće pripremljeni do kraja maja 2018, dok se za ostale dve zgrade očekuju do kraja juna 2018.

Predstavnici MEI su naglasili da bi mere energetske efikasnosti trebalo da imaju najveći prioritet u listi mera pri izradi izveštaja o energetskom stanju.

Kako postojeće stanje sve tri zgrade ne omogućava pravilno funkcionisanje ovih objekata, tim projektne jedinice EU PPF6 će pripremiti najmanje tri scenarija energetskih i tehničkih mera (minimalno, razumno i poželjno) za svaku zgradu, kako bi se time olakšalo određivanje optimalnog investicionog rešenja za njihovu energetsku sanaciju.

RAREI i EBRD su obavestili prisutne da će se sanacija finansirati iz IPA i EBRD fondova. Ukupni dodeljeni budžet je oko 15 miliona evra i obuhvata sanaciju ove tri zgrade, ali i zgrade Hitne pomoći koja je u nadležnosti UNDP-a.