U pripremi 15 novih infrastrukturnih projekata u oblastima životne sredine, energetike i transporta

Beograd, 5. jun 2019.

U Beogradu je danas predstavljen program Podrška EU u pripremi projekata (EU Project Preparattion Facility – EU PPF) koji će omogućiti pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za 15 novih infrasrukturnih projekata čija je potencijalna investiciona vrednost veća od 900 miliona evra (885 miliona investicija + € 21 milion tehničke pomoći). Infrastrukturni projekti o kojima je reč,  od kapitalnog su značaja za bolji životni standard građana: među njima su modernizacija železnice, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više gradova, ali i uvođenje energetske efikasnosti u javne ustanove u Srbiji.

Program EU PPF finansira Evropska unija iz pretpristupnih fondova (IPA 2013, 2014) sa ukupnim budžetom od 21 milion evra. Donacija EU je 19,7 miliona evra, a 1,29 miliona evra ulaže Vlada Republike Srbije. Cilj programa EU PPF je dvostruki: promoviše pripremu moderne i održive infrastrukture u Srbiji, kao i jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije Republike Srbije u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU, kako bi se ubrzao proces pripreme za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

Tom prilikom, potpisani su i memorandumi o razumevanju za predaju tehničke i tenderske dokumentacije koju priprema tim stručnjaka EU PPF programa za tri projekta: remedijacija i revitalizacija Velikog bačkog kanala, izgradnja sistema sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Kraljevu i modernizacija pruge Velika Plana – Niš.

Više o projektu:

Program „Podrška Evropske unije u pripremi projekata“ (EU PPF) predstavlja tehničku pomoć koja se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Vrednost programa je 21 milion evra, od čega je 19,7 miliona evra donacija EU, a 1,29 miliona evra je doprinos Vlade Republike Srbije. Cilj programa EU PPF jeste jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije Republike Srbije u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU, kako bi se ubrzao proces pripreme za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

EU PPF program usmeren je na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energije i transporta, kao i na organizaciju više od 70 obuka za predstavnike relevantnih lokalnih i državnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta. Uz pomoć EU PPF programa, priprema se sva neophodna dokumentacija za 15 velikih projekata u oblasti transporta, energetike i životne sredine, čija je potencijalna investiciona vrednost veća od 900 miliona evra (€885 miliona investicija + € 21 milion tehničke pomoći). Geografska područja koja su obuhvaćena EU PPF infrastrukturnim projektima su: Loznica, Pančevo, Kraljevo, Brus, Blace, Sokobanja, Kragujevac, Užice, Arilje, Požega, Kosjerić, Ivanjica, Aranđelovac, Knić, Rekovac, Beograd, Kladovo, Vrbas.

Poseban zadatak u okviru programa jeste i stručna pomoć u ažuriranju i strukturnom prilagođavanju višegodišnjeg planskog dokumenta za razvojnu pomoć (Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – NAD), za period 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine. Takođe, EU PPF pomaže Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima u programiranju pretpristupnih fondova za 2018, 2019 i 2020. godinu i u razvoju novog NAD dokumenta za period 2019 – 2025., kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.

Programom upravljaju Delegacija EU u Republici Srbiji i Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Ministarstvo za evropske integracije je ključni korisnik programa i sprovodi nadgledanje tehničke i administrativne realizacije programa. Korisnici tehničke pomoći EU PPF programa su i brojna resorna ministarstva: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (kao i Direkcija za vode), Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo finansija, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo spoljnih poslova.

U periodu od 2007. do danas, EU je obezbedila preko 53 miliona evra bespovratnih sredstava za programe pripreme projekta, od kojih je 17 miliona evra već raspodeljeno za unapređenje kapaciteta administracije Srbije u upravljanju pretpristupnim fondovima i pripremu 11 projekata uglavnom na opštinskom nivou. Na primer, EU PPF je u prošlosti podržao pripremu kompletne dokumentacije do tenderskog dosijea za Regionalni centar za upravljanje otpadom u Subotici čija je izgradnja sada završena i koju će uskoro preuzeti Regionalno javno komunalno preduzeće. EU PPF je takođe pripremio projektnu i tendersku dokumentaciju za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu, Blacu i Kraljevu, kao i za projekat pruge Niš-Brestovac, čija se izgradnja očekuje u narednoj godini.

Uz prethodno dodeljena sredstva, trenutno realizovanih 21 milion evra uvećavaju broj projekata pripremljenih uz EU PPF podršku na 26, dok je dodatnih 15 miliona evra osigurano (u okviru IPA 2016 i IPA 2018 programa) kako bi se nastavila podrška EU za razvoj moderne i održive infrastrukture u Srbiji i ubrzale pripreme za članstvo u EU.

Galerija

Sanja Babić
Viši stručnjak za komunikacije i promociju EU PPF
PPF6/EuropeAid/135637/IH/SER/RS | PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS
sbabic@ppf.rs +381 63 509 427