12. јун 2019.

Осми састанак Секторске радне групе био је посвећен расправама о приоритетима реформе сектора унутрашњих послова. Састанак је одржан 12. јуна 2019. године и покренуо је расправу између Министарства унутрашњих послова и донаторске заједнице о главним елементима Ситуационе анализе сектора унутрашњих послова, као и о идентификованим приоритетима и мерама у оквиру свеобухватног процеса развоја новог вишегодишњег документа за период 2019-2025.

Припрему документа је иницирало Министарство за европске интеграције (МЕИ), заједно са Министарством унутрашњих послова и другим релевантним секторским институцијама. Циљ овог документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру сектора унутрашњих послова, које представљају ослонац за економски развој и помажу Србији да испуни све економске и политичке услове за приступање Европској унији, као и да обезбеди смернице за усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка, Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације у области координационих механизама за међународну помоћ и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у сектору реформе унутрашњих послова, према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Делегације ЕУ у Републици Србији, Амбасаде Чешке, Савета Европе, ГИЗ-а, Амбасаде Шведске, УН жена, УН земаља, ОСЦЕ-а, ИОМ-а.

Галерија