ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ „ПАНЧЕВО“

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ
(Град Панчево и припадајућа насеља)
ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Град Панчево се налази у Јужнобанатском округу, на левој обали Дунава и има 123.414 становника. Средиште града, као и округа је градско насеље Панчево. Град Панчево се састоји од 10 насеља: 2 градска (Качарево, Панчево) и 8 сеоских насеља: Бачки Брестровац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Омољица и Старчево.

Постојећи канализациони систем покрива око 80% урбаног језгра Панчева и састоји се од 198км цевовода. Систем у граду је сепарациони, где је канализација санитарних отпадних вода углавном одвојена од атмосферске канализације. Прикупљене санитарне отпадне воде се одводе ка главној пумпној станици, одакле се директно испуштају у Тамиш и уливају у Дунав, без претходног пречишћавања. Канализациони системи по селима су делимично изграђени и још нису завршени.

  • Побољшање заштите животне средине у општини Панчево смањењем степена загађености од урбаних отпадних вода и стварање услова за еколошки прихватљив и одржив развој превенцијом загађења површинских и подземних вода;
  • Заштита и мања загађеност Дунава од непречишћених отпадних вода увођењем адекватног третмана истих;
  • Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика по јавно здравље за грађане Панчева и околних насеља проширењем постојеће канализационе мреже до потпуне покривености.
  • Прелиминарни пројектни извештај – завршен у августу 2018;
  • Претходна студија оправданости за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Панчеву – фебруар 2019;
  • Генерални пројекат за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Панчеву – фебруар 2019;
  • Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…