| ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ ЂЕРДАП I

АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ (ЂЕРДАП I) ГВОЗДЕНА ВРАТА I
(Кладово и припадајуће општине)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Транспорт

Бродска преводница Ђердап I представља значајну компоненту навигационе инфраструктуре реке Дунав, као део међународног коридора Рајна-Дунав. Она је подигнута 1972. године и од тада па све до данас није имала свеобухватан ремонт.

Обављање веома захтевних операција бродске предводнице, и свакодневно коришћење постојеће опреме и инсталација последњих 45 година, а услед пропадања опреме у великом обиму – допринело је да безбедност и поузданост бродске предводнице не могу да се одрже без већих улагања у одржавање. Трошкови фреквентног и редовног одржавања су знатно велики, што доводи до угрожавања функционалности и ефикасности самог постројења. Често се дешава да су могућности за одржавање ограничене што додатно угрожава поузданост у раду, ефикасност и безбедност бродске предводнице.

Овај пројекат има за циљ да обнови и адаптира бродску предводницу Ђердап I, и тиме допринесе модернизацији инфраструктуре, али и да омогући неометану пловидбу Дунавом (коридор VII) у потпуној сагласности са захтевима ЕУ, Дунавске комисије и стандардима Републике Србије.

Имајући у виду улогу и важност овог постројења на територији Републике Србије, неопходно је спровести свеобухватну реконструкцију оштећених делова као и модернизацију комплетне електрохидрауличне и хидромашинске опреме и инсталација. Самом реконструкцијом обезбедиће се континуиран и поуздан рад постројења и осигурати непрекидна, безбедна и ефикасна пловидба Дунавом.

Рехабилитација бродске преводнице Ђердап I ће побољшати стабилност услова и одрживост речног транспорта низ Србију, повезујући горње и средње са низводним подунавским државама. Речни саобраћај на српској страни Дунава је углавном транзитни од Црног мора ка Мађарској, Аустрији и Немачкој – стога ће реализација овог пројекта имати позитиван утицај на висину транспортних трошкова, што ће даље допринети економском развоју на локалу и у региону. У исто време ће технички век и оперативност бродске преводнице Ђердап I бити осигурани за наредних 25 година, обезбеђујући добар навигациони статус.

  • Повећање ефикасности, поузданости и конкурентности пловног пута Дунава у склопу Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т);
  • Смањење временског оквира задржавања пловила и елиминисање затварања капије;
  • Побољшање перформанси капије и скраћивање циклуса затварања;
  • Унапређење пловидбе Дунавом и обезбеђивање несметаног развоја водног транспорта;
  • Побољшање поузданости, предвидљивости и стабилности операција и осигуравање континуитета пловног пута;
  • Унапређење безбедности пловидбе и укупних расположивих параметара пловидбе Дунавом;
  • Остваривање циљева Оквирне директиве Европске комисије о водама;

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице је израдио законски прописану Студију о процени утицаја на животну средину у складу са европским директивама и домаћим законодавством Републике Србије, као и тендерску документацију у складу са PRAG или ЕИБ критеријумима Европске уније и правилима FIDIC жуте књиге за расписивање јавног тендера за изградњу.

Реконструкција и адаптација бродске преводнице Ђердап I укључиће радове везане за хидромашинску опрему, електрохидрауличне инсталације и опрему и грађевинске објекте.

 

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…