Кладово, 20. март 2018.

Данас је у просторијама општине Кладово одржана јавна расправа и презентација ажуриране Студије утицаја на животну средину “Адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1”. Ова активност део је званичне процедуре коначног усвајања Студије.  Овај документ израђен је од стране стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице у складу са релевантном законском регулативом, и након израде благовремено достављен надлежним министарствима.

У оквиру Студије анализирани су и оцењени квалитети чинилаца животне средине на простору бродске преводнице Ђердап I, те су на основу спроведених анализа и оцена предложене и мере за спречавање, смањење и уклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи. Планирани радови на адаптацији бродске преводнице ће се изводити уз примену свих превентивних мера за заштиту животне средине.