Obeležavanje međunarodnog dana reciklaže

Beograd, 18. mart 2020.

Početkom 2017. godine tim stručnjaka koji radi na EU PPF programu uključio se u akciju građanske inicijative ČEP ZA HENDIKEP  koja promoviše poboljšanje i unapređenje kvaliteta života osoba sa invalidititetom. Ova, širom Srbije poznata akcija, podrazumeva sakupljanje plastičnih čepova koji se kasnije recikliraju u cilju obezbeđivanja preko potrebne opreme i ortopedskih pomagala za osobe sa invaliditetom, a samim tim i očuvanja životne sredine.

EU PPF tim je svojim učešćem do sada uspeo da sakupi oko 50kg čepova i nastaviće da na ovaj način doprinosi podršci humanitarnim akcijama građanskih inicijativa koje promovišu društvenu odgovornost i zaštitu životne sredine.

Ova akcija tima ČEP ZA HENDIKEP traje od septembra 2012. i do sada je u njoj učestovalo više od 650 predškolskih ustanova, oko 800 osnovnih škola, 220 srednjih škola, ministarstava, ambasada, preko 580 društveno odgovornih kompanija i preduzetnika iz cele Srbije, Crne Gore i Bosne I Hercegovine. Od osnivanja do danas, reciklirano je preko 120 tona čepova godišnje, i kupljeno više od 78 ortopedskih pomagala.

Možete da pomognte i vi, kao pojedinac. Ne bacajte plastične čepove od flaša, sakupljajte ih i kontaktirajte ČEP ZA HENDIKEP ekipu sa kojom možete da se dogovorite oko preuzimanja čepova koje ste prikupili. Takođe sakupljene čepove možete da predate kod partnera ovog Udruženja.

Više o ovoj građanskoj inicijativi možete pronaći na: https://cepzahendikep.org/o-nama/

#чепзахендикеп  #euppfsrbija