Beograd, 27. novembar 2017.

Prvi sastanak Upravnog odbora EU PPF6 održan je Beogradu, u prostorijama Ministarstva za evropske integracije i na njemu su učestvovali članovi Upravnog odbora: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU) kao finansijska institucija, Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) kao Naručilac,  Ministarstvo za evropske integracije kao Korisnik, kao i predstavnici tima projektne jedinice EU PPF6. Tokom sastanka g. Pločo, rukovodilac tima projektne jedinice EU PPF6 predstavio je prvi izveštaj o napretku, početni izveštaj sa zadacima izvršenim tokom početne faze projekta, kao i aktivnosti koje su planirane za naredni period.

Tokom početne faze EU PPF6 projekta najvažnije aktivnosti stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice bile su usmerene na rad na proceni 10 infrastrukturnih potprojekata sa SPP, ali i na razvoj projektnih zadataka i metodologija za potencijalne projekte koje treba pripremiti u narednom periodu. Prioritetne projekte u sektorima životne sredine i energetike prethodno su odredila resorna ministarstva, a rezultate faze procene je u septembru 2017. predstavio tim stručnjaka EU PPF6. Po odobrenju i podnošenju konačne liste potprojekata od strane resornih ministarstava, tim EU PPF6 će započeti sa pripremom tehničke dokumentacije za svaki od odabranih projekata.

Upravni odbor projekta će nastaviti sa redovnim sastancima kako bi nadgledao realizaciju svih projektnih aktivnosti i pregledao napredovanje projekta ka ostvarenju projektnih ciljeva.