HE „Đerdap 2“ je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 863. km Dunava od ušća u Crno more na profilu Kusjak-Ostrovul Mare. 

Kao i HE „Đerdap 1″ i ovaj sistem je kompleksan i višenamenski hidrotehnički objekat. Sastoji se od elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane i dve brodske prevodnice. Svakoj strani, srpskoj i rumunskoj, pripada po jedan od pomenutih objekata. Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela, tako da svaka strana nesmetano održava i eksploatiše svoj deo sistema. U osnovnu i dodatnu elektranu ugrađeno je 10 horizontalnih cevnih agregata, ukupne instalisane snage 270 MW.

Izvor: EPS. 

Usled nedostatka investicija i neadekvatnog održavanja koji su bili posledica različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, u toku protekle dve decenije,  transportna infrastruktura i vodni transport Srbije pretrpeli su negativne uticaje. Dok su druge zemlje poboljšale infrastrukturu unutrašnjih plovnih puteva, koristeći savremena i napredna rešenja, Srbija nije imala mogućnosti da odgovori na ove izazove, što je dovelo do problema u vodnom transportu. Iz tog razloga je revitalizacija infrastrukturnih mreža jedan je od glavnih prioriteta, i na tom putu Srbija će imati i finansijsku pomoć  međunarodnih finansijskih institucija.

Brodska prevodnica sastavni je deo hidroenergetskog i plovidbenog sistema “Đerdap 2” koji se nalazi na reci Dunav u opštini Negotin, 2 km uzvodno od početka rumunksog ostrva Ostrovu Mare, 80 km nizvodno od HE “Đerdap 2” i 2 km uzvodno od Prahova.

U vodnom saobraćaju ona se koristi od februara 1994. godine i na njoj je do sada izvršeno oko 38.000 prevođenja: prevedeno je oko 160.000 plovila i oko 105 miliona tona robe.

Brodska prevodnica na HE “Đerdap 2” je jednostepena, sa dužinom komore od 310 m i širinom od 34 m. Maksimalna razlika nivoa gornje i donje vode je 12,5 m. Prevodnicu čine gornja glava, komora i donja glava, uzvodno i nizvodno predpristanište i komandni toranj. Uzvodno i nizvodno od brodske prevodnice na Dunavu su posebne zone čekanja. 

Obe glave prevodnice su opremljene vratima (smeštenim u komori) koja služe za regulisanje saobraćaja kroz prevodnicu.

Realizacijom projekta Đerdap II obezbediće se rekonstrukcija i modernizacija tehnoloških prostorija, električnih instalacija i postojećih internih saobraćajnica brodske prevodnice, saniraće se gondola komandnog tornja, deo  nasipa nizvodnog pristaništa, kao oštećeni deo betonskih površina prevodnice. Takođe, radovi će obuhvatiti i adaptaciju i sanaciju hidrauličkih pogonskih instalacija i hidromehaničke opreme vrata i zatvarača, zaštitne mreže za kočenje brodova, ulaznih rešetki, dizalica, sistema za pražnjenje i drenažu, sistema za automatsko podmazivanje radnih vrata, mašinske opreme, sistema upravljanja i stabilnog sistema za gašenje požara. 

Svi radovi obuhvaćeni projektom produžiđe radni vek opreme prevodnice i veću bezbednost rada, poboljšaće pouzdanost i efikasnost rečnog saobraćaja i omogućiti neometanu vezu između Zapadne, Srednje i Južne Evrope (Panevropski koridor VII).

Energetska efikasnost brodske prevodnice biće povećana za 50%. Projektni tim uradio je Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koja je završena u junu 2021. godine.

Autor: Olivera Antic, Stručnjak za planiranje i programiranje u sektoru životne sredine EU PPF7