Energetska efikasnost – zašto je toliko važna?

Bez racionalnog upravljanja energijom nema održive budućnosti. Sve što radimo, povezano je sa prirodom i klimom, i ima uticaj na životnu sredinu. Kada kažemo energetska efikasnost mislimo na korišćenje [...]