ЕУ ППФ обуке – припрема техничке документације

Нови Сад, 16. јул 2018.

Експерти пројекта ЕУ ППФ 8 одржали су у понедељак, 16. јула 2018. године у Новом Саду обуку под називом “Припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и ИФИ фондова”.

Циљ обуке био је да учесници стекну основно знање о припреми техничке документације за пројекте до нивоа неопходног за њихово финансирање. Тренинг је обухватио процедуре и стандарде при припреми техничке документације (Претходне студије оправданости, Студије оправданости и Анализе трошкова и користи) и Процене утицаја на животну средину, према ЕУ водичу, као и српском законодавству (Закон о планирању и изградњи, Закон о процени утицаја на животну средину). Тренинг је обухватио и главне захтеве при припреми Идејног решења, Идејног пројекта, као и пројеката за грађевинску дозволу и за извођење.

На обуци је учествовало 17 представника Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, општине Врбас, ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад, ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ и Министарства заштите животне средине.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.