Више од половине укупне електричне енергије у Србији производи се у термоелектранама у Обреновцу и Костолцу. Оне покрећу већину уређаја, грејалица, телевизора, компјутера, фрижидера и сијалица у земљи. Сваки нестанак електричне енергије изазива велике застоје у редовним животним активностима. Међутим, у случају природних непогода, попут земљотреса и поплава, недостатак електричне енергије значајно утиче и на спасавање живота.

Србију је 2014. погодила катастрофална поплава, посебно подручја Обреновца, Ваљева, Краљева. Отклањање таквих последица је дуготрајно и захтева да се на терену, док је још вода изван корита река, обезбеди напајање електричном енергијом. Зато је Европска унија (ЕУ) уручила Србији четири мобилне трафостанице, које омогућавају да електрична енергија „дође” у крајеве погођене природним непогодама за неколико сати.

Реч је о трансформаторима велике снаге постављеним на камионе, који омогућавају да се електричном енергијом напаја велико подручје, без обзира на то да ли је до прекида дошло услед квара или неке непогоде.

Ови мобилни трансформатори вредни су 3,7 милиона евра, а драгоцени су и данас, шест година након ванредне ситуације изазване незапамћеним поплавама у Србији и региону. Захваљујући финансијској подршци ЕУ, дистрибутивни систем „Електропривреде Србије” (ЕПС) сада има на располагању четири мобилне трафостанице, помоћу којих је могуће одмах реаговати и обезбедити електричну енергију грађанима и привреди.

У ЕПС-у кажу да се значај мобилних трафостаница огледа пре свега у већој поузданости и флексибилности електроенергетског система. Оне се налазе на две камионске полуприколице, које могу да раде у пару или одвојено, а ако је потребно, могу преузети и део постројења које се тренутно реконструише.

„Тренутно се једна мобилна ТС 35/10 налази на Златибору и преко ње су прикључени сви хотелски комплекси, туристичко-пословни садржаји на овој планини. То је урађено због реконструкције и доградње старе трафостанице која је била недовољног капацитета. Преостале две биће прикључене на дистрибутивну мрежу у Батајници и у Крушевцу ради поузданијег снабдевања нових ковид болница, чији се почетак рада очекује у децембру. Четврта, највећа мобилна трафостаница, напонског нивоа 110/35 кВ, снаге 20 МВА, распоређена је у Београду”, кажу у ЕПС-у.

Ове мобилне станице могу да се користе и за напајање дела или читавог подручја погођеног кваром, тако да крајњи корисници имају значајно краће прекиде у снабдевању електричном енергијом. У редовном режиму користе се као заменски капацитет током реконструкције постојећих трафостаница. Као заменска постројења приликом доградње и адаптације трафостаница, помажу да грађани Србије имају несметано напајање електричном енергијом.

Јавно предузеће ЕПС и Оператор дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција” имали су и раније мобилне трафостанице, али не оволике снаге и у том броју. Након испоруке четири нове (једна 110/35 кВ и три 35/10 кВ), квалитет и могућности електроенергетског система значајно су оснажени и осигурани за случајеве хитних интервенција.

Реч је о примеру најновије технологије, која снабдевање електричном енергијом и њену дистрибуцију доводи на ниво највиших ЕУ и српских стандарда. Највећа ТС произведена је у фабрици компаније АББ у Италији, а вредност донације за ову трафостаницу износи око 1,4 милиона евра. Остале три мобилне трафостанице 35/10 кВ, снаге по 8 МВА, укупне су вредности око 1,8 милиона евра.

Донација Европске уније за овај пројекат део је ИПА ИИ националног програма за Србију, намењеном отклањању последица поплава из 2014. године.

Извор: Europa.rs