Један од најважнијих услова за побољшање квалитета живота грађана Србије јесте унапређење инфраструктуре у областима енергетике, транспорта и животне средине. Комуналне услуге – снабдевање водом, пречишћавање отпадних вода, управљање чврстим отпадом, снабдевање енергијом из обновљивих извора, добра саобраћајна инфраструктура неопходни су за привредни раст и друштвени развој.

Општине у Србији се суочавају са бројним тешкоћама у развоју, а један од кључних проблема јесте застарела инфраструктура која онемогућава развој предузетништва, образовања и
иновација, пољопривреде и конкурентности домаћих производа. Стратешке реформе које Србија спроводи односе се и на сектор транспорта: унапређен транспортни систем који је у складу са европским стандардима, ће осигурати неометан проток робе/терета и мобилност људи на националном и регионалном нивоу.

Сигурно и поуздано снабдевање енергијом и постојање стабилних енергетских извора предуслови су за унапређење животног стандарда грађана, и функционалност домаћинстава. Национални приоритети Србије у тој oбласти су да се крајњим корисницима енергија осигура по минималној цени, да се улаже у енергетску инфраструктуру, те да се обезбеде инвестиције за интеграцију енергетског тржишта Србије у јединствено европско тржиште енергије – трансевропску мрежу. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије кључни су за одрживи развој у енергетском сектору.

ЕУ ППФ пројектне јединице чине стручњаци из различитих области који заједно раде на припреми техничке и тендерске документације за инфрастурктурне пројекте из четири области:

  • Транспорт
  • Енергетика
  • Животна средина
  • Социјална инфраструктура

Припремљено је више од 15 пројеката, а у сарадњи са Министарством за европске интеграције и ресорним министарствима ради се на даљем планирању и програмирању предприступних фондова како би се прецизно дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.

Србија и Европска унија заједно раде на решавању проблема загађења, чистих извора енергије, побољшања заштите животне средине и социјалне инфраструктуре.

Аутор: ЕУ ППФ тим