Санација и адаптација бродске преводнице на систему „Ђердап 2“ неопходна је због побољшања поузданости и ефикасности речног саобраћаја и поновног успостављања неометане пловидбе на Дунаву (Паневропски коридор ВИИ) омогућавајући неометану везу између земаља Западне, Средње и Јужне Европе, а у потпуности у складу са захтевима Дунавске конвенције и ЕУ као и у складу са стандардима Републике Србије.

Студију оправданости за идејни пројекат Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“ израдила је пројектантска кућа Енергопројект-Хидроинжењеринг а.д., из Београда. Студијом Оправданости утврђена је просторна, еколошка, друштвена, финансијска, тржишна и економска оправданост инвестиције дефинисане Идејним пројектом. Након израде Студије оправданости може се приступити изради тендерске документације.

Процес израде ЕИА започео је израдом Захтева за одређивање обима и садржаја Ажуриране студије о процени утицаја пројекта на животну средину, који је предат Министарству заштите животне средине Републике Србије у јануару 2021. године. Претходна Студија о процени утицаја урађена је 2009. године за пројекат Капитални ремонт и замена опреме и инсталација бродских преводница ХЕПС „Дјердап 1“ и ХЕПС „Дјердап 2“. На Студију је добијена сагласност 08.10.2009. године.

Министарство заштите животне средине Републике Србије донело је Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“, 08.03.2021. године. На основу издатог Решења приступило се изради Студије. Студија је израђена и предата Министарству заштите животне средине на оцену у априлу 2021. године.

У Неготину, 7. маја 2021. године, одржана је јавна презентација Студије заинтересованој јавности која није имала примедбе на Студију. На Студију су добијене мање примедбе техничке комисије формиране за оцену Студије, које су уважене и Студија је ажурирана у складу са истим. Процес оцене Студије је трајао до јуна 2021. године када је добијена Сагласнот на ажурирану Студију.

Истовремено са израдом Студије, због прекограничног утицаја Пројекта на животну средину, Студија о процени утицаја на животну средину подлеже ЕСПОО процедури која је у потпуности испоштована. Република Румунија, односно Министарство животне средине, вода и шумарстава Републике Румуније је обавештено о пројекту и достављена им је Ажурирана Студија о процени утицаја. Дана 12.04.2021 и 03.06.2021. године Министарство животне средине, вода и шумарстава Републике Румуније доставило је коментаре на студију који су обрађени од стране ЕУ ППФ7 пројектне јединице. Министарство животне средине, вода и шумарстава Републике Румуније дало је сагласност на измењену ажурирану Студију и тиме се она може сматрати комплетно завршеном.

Документ предвиђа следеће користи за транспортни систем Србије:

    • смањен број и трајање непредвиђених застоја и прекида пловидбе;
    • већу безбедност рада бродске преводнице;
    • продужење радног века опреме и повећање енергетске ефикасности у износу од 50%, што за последицу има уштеду од 400 МWх годишње, као директна последица замене концепције хидрауличког
    • погона, рехабилитације унутрашњег и спољашњег осветљења и грејања и климатизације погонских просторија;
    • умањене трошкове одржавања у износу од 30% због: мањег броја и краћег трајања интервенција, смањење потребног броја радника на сервисирању, редовном одржавању и интервенцијама, модернизације погона, увођења модерног и квалитетног мониторинга који ће омогућити прелаз са принципа периодичног и превентивног одржавања на вид одржавања по стању квалитетно планирање како рада тако и одржавања

Студијом о процени утицаја на животни средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“ идентификовано је постојеће стање животне средине на локацији преводнице и могући позитивни и негативни утицаји пројекта на животну средину. На основу идентификованих могућих утицаја, Студијом су дате мере којима ће се утицаји пројекта на животну средину свести на најмању могућу меру, односно у прихватљиве оквире.

Ажурираном студијом, закључено је да су у току извођења радова, односно у току санације бетонских конструкција, могући негативни утицаји на квалитет ваздуха и површинске воде ближе околине радова и да ће се уз примену мера смањења утицаја ови утицаји свести у незнатне оквире.

Утицаји током рада бродске преводине неће се изменити осим тога што ће довести до веће сигурности у раду и смањења могућности појаве нежељених удесних ситуација које би могле имати негативне утицаје на животну средину.