Beograd, 2. oktobar 2019.

EU PPF obuke – Energetika i energetska efikasnost

Kako bi zaposleni u ministarstvima, gradskim/opštinskim upravama i javnim preduzećima unapredili svoje znanje u oblasti energetske efikasnosti i energetike, tim stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice koji trenutno radi na pripremi tehničke dokumentacije za termalnu rehabilitaciju javnih objekata u Beogradu , organizovao je prvu po redu obuku na temu energetike i energetske efikasnosti. Polaznici su imali priliku da saznaju kako funkcioniše energetski sektor, počevši od pregleda energetskog sektora uopšte, energetskog sektora u EU, do pregleda energetske efikasnosti u EU i Srbiji. Na obuci je predstavljena i energetska infrastruktura Evropske unije, cene i troškovi projekata energetske efikasnosti, institucionalni i pravni okvir kao i ključna strateška i regulatorna dokumenta koja postoje u EU i u Srbiji.

Jedna od tema kojoj je posvećena posebna pažnja bila je i tema porasta potrošnje energije na svetskom nivou u zadnjih 20 godina. Stručnjaci EU PPF6 projektne jedinice upoznali su polaznike sa osnovnim principima neophodnog planiranja u pogledu prognoze potražnje i opterećenja, plana razvoja generisanja energije i plana razvoja infrastrukture. Naglašeno je da bi energetsko planiranje, po evropskim standardima,  trebalo da bude obuhvaćeno razvojem na makroekonomskom nivou, i to kroz strategije i studije energetskog razvoja uz informisanje i uključivanje javnosti i relevantnih institucija. Evropska unija je usvojila strategiju Transevropskih mreža za energiju, i na taj način pomaže da se sagrade i finansiraju novi projekti energetske infrastrukture širom Evrope. Primenom same strategije očekuje se porast od čak 600 milijardi evra društveno-ekonomske koristi u smislu izbegnutih troškova proizvodnje, konkurentnijih veleprodajnih cena i naročito ekonomskog rasta i zaposlenja.

Evropska agenda za klimatsko-neutralnu Evropu do 2050. godine, za države članice EU predviđa 88 milijardi evra pomoći za projekte energetske efikasnosti u objektima koji su najznačajniji segment u ostvarivanju tog cilja.

Na prvoj EU PPF obuci o energetskoj efikasnosti učestvovalo je šest predstavnika iz relevantnih ministarstava i četiri predstavnika gradskih/opštinskih uprava. U narednom periodu očekuju se još tri treninga na ovu temu.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.