Београд, 2. октобар 2019.

ЕУ ППФ обукеЕнергетика и енергетска ефикасност

Како би запослени у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима унапредили своје знање у области енергетске ефикасности и енергетике, тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице који тренутно ради на припреми техничке документације за термалну рехабилитацију јавних објеката у Београду , организовао је прву по реду обуку на тему енергетике и енергетске ефикасности. Полазници су имали прилику да сазнају како функционише енергетски сектор, почевши од прегледа енергетског сектора уопште, енергетског сектора у ЕУ, до прегледа енергетске ефикасности у ЕУ и Србији. На обуци је представљена и енергетска инфраструктура Европске уније, цене и трошкови пројеката енергетске ефикасности, институционални и правни оквир као и кључна стратешка и регулаторна документа која постоје у ЕУ и у Србији.

Једна од тема којој је посвећена посебна пажња била је и тема пораста потрошње енергије на светском нивоу у задњих 20 година. Стручњаци ЕУ ППФ6 пројектне јединице упознали су полазнике са основним принципима неопходног планирања у погледу прогнозе потражње и оптерећења, плана развоја генерисања енергије и плана развоја инфраструктуре. Наглашено је да би енергетско планирање, по европским стандардима,  требало да буде обухваћено развојем на макроекономском нивоу, и то кроз стратегије и студије енергетског развоја уз информисање и укључивање јавности и релевантних институција. Европска унија је усвојила стратегију Трансевропских мрежа за енергију, и на тај начин помаже да се саграде и финансирају нови пројекти енергетске инфраструктуре широм Европе. Применом саме стратегије очекује се пораст од чак 600 милијарди евра друштвено-економске користи у смислу избегнутих трошкова производње, конкурентнијих велепродајних цена и нарочито економског раста и запослења.

Европска агенда за климатско-неутралну Европу до 2050. године, за државе чланице ЕУ предвиђа 88 милијарди евра помоћи за пројекте енергетске ефикасности у објектима који су најзначајнији сегмент у остваривању тог циља.

На првој ЕУ ППФ обуци о енергетској ефикасности учествовало је шест представника из релевантних министарстава и четири представника градских/општинских управа. У наредном периоду очекују се још три тренинга на ову тему.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.