Специјализоване обуке се организују за представнике ресорних министарстава, јавних предузећа и институција  које су директно укључене у припрему техничке документације селектованих инфраструктурних пројеката који су предмет техничке помоћи ЕУ ППФ програма. Програм обуке осмишљен је да обухвата предавања о свим потребним корацима и задацима које треба урадити у процесу припреме и управљања инфраструктурним пројектима.

Процес припреме пројекта подразумева разумевање и знање о великом броју тема, које се крећу од правних до оперативних, и које нису нужно везане за активности људи директно укључених у пројекат. Из тог разлога циљ специјализованих обука је да повећају знање полазника о употреби и оцењивању квалитета и комплетности техничке документације за припрему и реализацију инфраструктурних пројеката. Поред обука које се односе на припрему пројектне документације, тим стручњака ЕУ ППФ обезбедио је и обуке које су фокусиране на специфичне аспекте фуннкционисања појединих инфраструктурних објеката.

На основу анализе потребе за обукама, стручњаци ЕУ ППФ тима припремају различите модуле тренинга који су прилагођени како специфичним инфраструктурним пројектима, тако и улогама и потребама учесника тренинга. На тај начин јачају се капацитети директних корисника ЕУ ППФ програма и знања у области припреме неопходне документације како би пројекат постао зрео за фазу имплементације.

Распоред обука можете видети у Календару догађаја ЕУ ППФ програма.

| Одржане обуке и материјали за преузимање

2020уто21јан9:00 преподне4:00 поподнеИнфраструктурни пројекти – Изградња и надзор9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто17дец9:00 преподне4:00 поподнеРеализација пројеката у области енергетске ефикасности9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто26нов9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке / тендерске документације и тендерске процедуре за инфраструктурне пројекте у области енергетске ефикасности9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто19нов9:00 преподне4:00 поподнеИнфраструктурни пројекти - Имплементација (кључни изазови из угла Наручиоца и крајњег корисника)9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто05нов9:00 преподне4:00 поподнеПланирање, програмирање и финансирање инфраструктурних пројеката из области енергетске ефикасности9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „IN“, Булевар Арсенија Чарнојевића 56


2019сре02окт9:00 преподне4:00 поподнеУвод у сектор енергетике и енергетску ефикасност9:00 преподне - 4:00 поподне Hotel „Life Design“, Balkanska 18


2019сре16окт9:00 преподне4:00 поподнеИнфраструктурни пројекти – Припрема тендерске документације за пројекте из сектора отпадних вода у складу са FIDIC условима уговора9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто24сеп9:00 преподне4:00 поподнеИнфраструктурни пројекти – Припрема тендерске документације за пројекте из сектора отпадних вода9:00 преподне - 4:00 поподне Hotel „Life Design“, Balkanska 18


2019пон01јул9:00 преподне4:00 поподнеОснове FIDIC уговора о грађењу9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019чет27јун9:00 преподне4:00 поподнеМодели финансирања инфраструктурних пројеката – ЈПП9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2019пет21јун9:00 преподне3:30 поподнеИнфраструктурни пројекти у сектору управљања отпадним водама - Финансијски и институционални аспекти (FOPIP)9:00 преподне - 3:30 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2019уто04јун9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзор на пројектима из области управљања отпадом - модул 29:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2019пон03јун9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзор на пројектима из области управљања отпадом - модул 19:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2019пет31мај9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзора у сектору транспорта/ железнице - модул 29:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019уто28мај9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзора на пројектима из области управљања отпадним водама - модул 29:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Златиборска ноћ", Бела Земља бб


2019пон13мај9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и ИФИ фондова - Финансијски и институционални аспекти за формирање тарифа9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2019чет11апр9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзора на пројектима из области управљања отпадним водама - модул 19:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2019чет18апр9:00 преподне4:00 поподнеУговор о радовима - фазе изградње и надзора у сектору транспорта/ железнице - модул 19:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019пет29мар9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације - Анализа трошкова и користи (Cost benefit analysis) на инфраструктурним пројектима у сектору заштите животне средине9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2019пон25мар9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације - Анализа трошкова и користи (CBA) на инфраструктурним пројектима у сектору транспорта/железнице9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2019сре06мар9:00 преподне3:45 поподнеПланирање и програмирање инфраструктурних пројеката у сектору заштите животне средине9:00 преподне - 3:45 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2019уто19феб9:00 преподне4:00 поподнеОснове FIDIC уговора о грађењу9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2019пон18феб9:00 преподне4:00 поподнеОснове FIDIC уговора о грађењу9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2019чет31јан9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема тендерске документације за пројекте из сектора управљања отпадом према правилима PRAG-a9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2018пет28дец9:00 преподне4:00 поподнеBasics of FIDIC Conditions of Contract9:00 преподне - 4:00 поподне Hotel „Life Design“, Balkanska 18


2018пет21дец9:00 преподне3:45 поподнеПланирање и програмирање инфраструктурних пројеката у сектору заштите животне средине9:00 преподне - 3:45 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2018пет14дец9:00 преподне3:45 поподнеЈавне набавке у складу са правилима ЕУ (PRAG)9:00 преподне - 3:45 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2018пет23нов9:30 преподне4:15 поподнеЈавне набавке у складу са правилима ЕУ (PRAG)9:30 преподне - 4:15 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2018уто20нов9:00 преподне4:00 поподнеПланирање и програмирање инфраструктурних пројеката у сектору транспорта9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2018чет18окт9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и IFI фондова у сектору железница9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел „Life Design“, Балканска 18


2018уто25сеп9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и IFI фондова - Анализа трошкова и користи (Cost benefit analysis) у подсектору управљања комуналним отпадним водама9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2018уто28авг9:00 преподне4:00 поподнеПрипрема тендерске документације за ППОВ тип пројеката – специфични елементи FIDIC уговора9:00 преподне - 4:00 поподне Хотел “ТУРИСТ”, Трг српских ратника 1


2018пон16јул9:30 преподне4:30 поподнеПрипрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и IFI фондова9:30 преподне - 4:30 поподне Хотел "Нови Сад", Булевар Јаше Томића 1


2018сре11јул10:00 преподне3:00 поподнеППОВ (планирање, пројектовање, изградња, рад и одржавање)10:00 преподне - 3:00 поподне ЈКП "Водовод" Шабац, Ослобођења 62


2018пет22јун9:30 преподне4:00 поподнеПрипрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирање из ЕУ и IFI фондова9:30 преподне - 4:00 поподне Хотел "Палисад", Језеро бб


2018чет12апр10:00 преподне4:15 поподнеЈавне набавке према правилима ЕУ (PRAG) и употреба FIDIC услова уговора10:00 преподне - 4:15 поподне Хотел “ТУРИСТ”, Трг српских ратника 1


пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…